Sale!

Download PDF Latihan Serta Nota Pendidikan Islam Tahun 1 Akidah dan Ibadah Sekolah Rendah yang Effective

Original price was: RM15.00.Current price is: RM13.00.

 • 44 Halaman
 • Bahan Bantu Mengajar Tanpa Skema Jawapan
 • Format PDF yang Mudah Diakses
 • Teks dalam Tulisan Jawi
 • Direka Khas untuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan
 • Salinan Softcopy untuk Kemudahan
 • Terima melalui Emel dalam Masa 5 – 30 Minit
SKU: UASA2944 Categories: , , , ,

Description

Kongsi Hantaran

Bahan Nota Pendidikan Islam Tahun 1. Apakah anda mencari sumber yang ideal untuk memperkukuhkan pendidikan Islam anak anda yang baru mula belajar? Kini, anda boleh meraih kelebihan dengan Modul Nota & Latihan “Bijak Akidah dan Ibadah” yang dipersembahkan oleh Ustazah Khadijah!

Nota & Latihan Terbaik

Modul Nota Pendidikan Islam Tahun 1 ini merupakan hasil penyusunan cemerlang Ustazah Khadijah yang berpengalaman. Dibuat khusus untuk murid Tahun 1, ia membawa nota serta latihan yang terperinci untuk memperkukuhkan pemahaman mereka dalam akidah dan ibadah.

Penilaian Tahap Penguasaan Murid

Modul ini tidak hanya menyediakan nota dan latihan, malah turut dilengkapi dengan kotak penilaian untuk membantu anda menilai tahap penguasaan anak-anak terhadap materi yang dipelajari.

Ciri-ciri Utama Modul:

 • Nota & Latihan Bergambar: Materi yang disajikan dalam bentuk bergambar yang menarik untuk menarik minat dan memahami dengan lebih baik.
 • Tulisan Jelas: Teks yang besar dan jelas, memudahkan anak-anak untuk membaca dan memahami dengan lebih baik.
 • Format PDF: Mudah diakses dan boleh dimuat turun dalam format PDF untuk kemudahan penggunaan di mana-mana sahaja.
 • Sesuai untuk PBD: Modul ini sesuai digunakan sebagai Pusat Sumber di dalam kelas untuk bahan rujukan dan latihan.
 • Bahan Bantu Mengajar: Selain itu, ia juga sesuai digunakan sebagai bahan bantu mengajar di rumah untuk meningkatkan pembelajaran di luar bilik darjah.

Kelebihan Bahan Nota Pendidikan Islam Tahun 1

1. Meningkatkan Kefahaman Asas Islam

Bahan nota Pendidikan Islam untuk Tahun 1 direka untuk meningkatkan kefahaman asas murid terhadap konsep-konsep utama dalam Islam. Ia merangkumi pengajaran yang mudah difahami mengenai rukun Islam, rukun iman, dan kisah-kisah nabi. Dengan menggunakan bahan nota yang disusun secara sistematik, murid dapat memahami asas-asas agama Islam dengan lebih baik, menjadikan pembelajaran lebih efektif dan bermakna (Hashim & Nasir, 2018).

2. Menyokong Pembelajaran Berpusatkan Murid

Nota Pendidikan Islam Tahun 1 yang baik dirancang untuk menyokong pembelajaran berpusatkan murid, di mana murid diberi peluang untuk belajar secara aktif dan interaktif. Bahan ini sering kali merangkumi aktiviti-aktiviti yang melibatkan murid dalam proses pembelajaran, seperti latihan soal jawab, permainan pendidikan, dan projek kumpulan. Pendekatan ini membantu murid mengembangkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran (Rahman & Zain, 2020).

3. Memupuk Akhlak dan Nilai Murni

Pendidikan Islam di peringkat awal sangat penting untuk memupuk akhlak dan nilai murni dalam kalangan murid. Nota pendidikan Islam Tahun 1 sering kali menekankan aspek-aspek akhlak mulia seperti menghormati orang tua, bersikap jujur, dan menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Dengan memberi penekanan kepada nilai-nilai ini, bahan nota membantu membentuk peribadi murid yang baik dan berakhlak mulia (Ibrahim, 2019).

4. Memudahkan Guru dalam Penyampaian Pelajaran

Bahan nota yang tersusun dan lengkap memudahkan guru dalam penyampaian pelajaran. Guru dapat merujuk kepada nota tersebut untuk memastikan bahawa semua topik yang diperlukan telah diajar dan difahami oleh murid. Selain itu, bahan nota yang baik juga menyediakan garis panduan dan strategi pengajaran yang berkesan, membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dengan lebih sistematik dan berstruktur (Halim & Ahmad, 2021).

5. Membantu Murid Mengulang Kajian

Nota Pendidikan Islam Tahun 1 yang baik bukan sahaja berguna dalam bilik darjah, tetapi juga membantu murid dalam mengulang kajian di rumah. Nota yang disusun dengan jelas dan mudah difahami membolehkan murid mengulang pelajaran dengan lebih berkesan. Ini seterusnya membantu murid dalam menghadapi peperiksaan dan ujian, serta memastikan mereka memahami dan mengingati pelajaran dengan lebih baik (Sulaiman, 2022).

6. Menyediakan Sumber Rujukan yang Konsisten

Dengan adanya bahan Nota Pendidikan Islam Tahun 1 yang standard dan konsisten, murid mempunyai sumber rujukan yang boleh diandalkan. Ini amat penting bagi memastikan semua murid mendapat pendedahan yang sama terhadap kurikulum Pendidikan Islam. Sumber rujukan yang konsisten ini juga memudahkan guru untuk menyemak dan mengukur kemajuan pembelajaran murid (Yusuf & Omar, 2023).

Dengan kelebihan-kelebihan ini, penggunaan bahan nota Pendidikan Islam untuk tahun 1 dapat membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta memperkukuhkan aspek keagamaan dan moral dalam kalangan pelajar.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Download PDF Latihan Serta Nota Pendidikan Islam Tahun 1 Akidah dan Ibadah Sekolah Rendah yang Effective”