Sale!

Download PDF Latihan Serta Nota Pendidikan Islam Tahun 2 Akidah dan Ibadah Sekolah Rendah yang Flexible

Original price was: RM18.00.Current price is: RM16.00.

 • 33 Halaman
 • Sesuai sebagai Bahan Bantu Mengajar
 • Tiada Skema Jawapan untuk Menggalakkan Kreativiti
 • Format PDF untuk Kemudahan Penggunaan
 • Bahasa Jawi yang Asli dan Memperkukuhkan Pemahaman
 • Direka Khas untuk KSSR Semakan
 • Salinan (Softcopy) Tersedia untuk Keselesaan Penggunaan
 • Terima E-mel Anda Dalam Masa 5 – 30 Minit
SKU: UASA2945 Categories: , , ,

Description

Kongsi Hantaran

Bahan Nota Pendidikan Islam Tahun 2. Pendidikan Islam adalah asas penting dalam membentuk akhlak dan peribadi yang mulia dalam kalangan anak-anak. Untuk memastikan pembelajaran Pendidikan Islam Tahun 2 menjadi lebih mudah dan efektif, kami memperkenalkan modul lengkap Bijak Akidah dan Ibadah Tahun 2 yang disediakan oleh Ustazah Khadijah. Modul ini dirangka khas untuk membantu guru dan ibu bapa dalam menyampaikan ilmu Pendidikan Islam dengan cara yang menarik dan mudah difahami oleh anak-anak.

Kelebihan Modul Bijak Akidah dan Ibadah Tahun 2:

 1. Nota dan Latihan Bergambar yang Menarik:
 • Mengandungi Nota Pendidikan Islam Tahun 2 dan latihan bergambar yang direka khas untuk menarik minat murid. Ilustrasi yang menarik dapat membantu murid memahami konsep-konsep asas dalam Pendidikan Islam dengan lebih mudah dan menyeronokkan.
 1. Tulisan yang Besar dan Jelas:
 • Nota dan latihan dalam modul ini disusun dengan tulisan yang besar dan jelas. Ini memastikan murid dapat membaca dan memahami dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan kualiti pembelajaran mereka.
 1. Dalam Bentuk PDF:
 • Modul ini disediakan dalam bentuk PDF yang memudahkan akses dan cetakan. Ibu bapa dan guru boleh memuat turun dan mencetak modul ini dengan mudah untuk digunakan di mana-mana sahaja.
 1. Sesuai untuk Dijadikan PBD di Dalam Kelas:
 • Modul ini sangat sesuai untuk digunakan sebagai Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) di dalam kelas. Guru dapat menggunakan nota dan latihan ini untuk menilai tahap penguasaan murid dalam subjek Pendidikan Islam secara berterusan.
 1. Sesuai Dijadikan Bahan Bantu Mengajar dan Latihan di Rumah:
 • Ibu bapa juga boleh menggunakan modul Nota Pendidikan Islam Tahun 2 ini sebagai bahan bantu mengajar dan latihan di rumah. Ini membolehkan pembelajaran Pendidikan Islam diteruskan di luar waktu sekolah, memastikan anak-anak sentiasa mendapat pendedahan yang berterusan.

Mengapa Pilih Modul Bijak Akidah dan Ibadah Tahun 2 oleh Ustazah Khadijah?

Ustazah Khadijah adalah seorang pendidik berpengalaman dalam bidang Pendidikan Islam. Modul yang disusunnya adalah hasil daripada pengalaman dan pengetahuan mendalam beliau dalam memastikan pembelajaran Pendidikan Islam menjadi lebih mudah dan efektif. Dengan menggunakan modul ini, murid-murid Tahun 2 dapat mempelajari asas-asas akidah dan ibadah dengan cara yang menyeronokkan dan interaktif.

Kelebihan Bahan Nota Pendidikan Islam Tahun 2

1. Memudahkan Pembelajaran

Bahan nota Pendidikan Islam tahun 2 direka khusus untuk memudahkan proses pembelajaran pelajar. Dengan susunan yang sistematik dan terperinci, pelajar dapat mengakses maklumat dengan lebih mudah dan cepat. Menyediakan ringkasan yang padat membantu pelajar dalam memahami konsep-konsep asas agama Islam dengan lebih baik.

(Rujukan: Al-Mansour, A. M. (2019). The Impact of Using Supplementary Materials on the Development of Omani EFL Learners’ Reading Comprehension Skills. Arab World English Journal, 10(4), 97-109.)

2. Memperkukuhkan Penghayatan

Bahan nota ini tidak hanya menyentuh aspek teori, tetapi juga memberi tumpuan kepada penghayatan nilai-nilai Islam. Dengan menyertakan contoh-contoh praktikal dan cerita-cerita yang relevan, pelajar dapat memperkukuhkan pemahaman mereka tentang agama Islam dalam konteks kehidupan seharian. Ini membantu mereka mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan mereka secara lebih bermakna.

(Rujukan: Karim, K. A., & Ismail, M. (2020). The Impact of Islamic Education and Learning Materials on the Formation of Students’ Character in Islamic Boarding Schools. Edukasia Islamiyah, 3(1), 27-38.)

3. Merangsang Kreativiti

Bahan nota Pendidikan Islam tahun 2 sering kali disusun dengan pelbagai aktiviti pembelajaran yang merangsang kreativiti pelajar. Ini termasuklah soalan-soalan reflektif, permainan bahasa, dan tugasan berkumpulan. Melalui pelbagai kaedah pembelajaran ini, pelajar dapat mengembangkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan kebolehan mereka untuk mengaplikasikan konsep-konsep Islam dalam situasi yang berbeza.

(Rujukan: Abadi, M. K., & Manafi, M. (2021). The Effectiveness of Islamic Education on Creativity Improvement of Elementary Students in Indonesia. Journal of Teaching and Learning with Technology, 10(1), 90-99.)

Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang dinyatakan di atas, adalah jelas bahawa bahan nota Pendidikan Islam tahun 2 memberi sumbangan yang besar dalam proses pembelajaran dan pengajaran agama Islam di peringkat sekolah. Dengan pendekatan yang sistematik, holistik, dan kreatif, ia membantu membentuk pelajar yang beriman, berilmu, dan berketerampilan.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Download PDF Latihan Serta Nota Pendidikan Islam Tahun 2 Akidah dan Ibadah Sekolah Rendah yang Flexible”