Smart Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 3

RM25.00

Kenapa ibubapa wajib dapatkan modul ini?

 • Pelbagai topik menarik dari Unit 1 hingga Unit 10.
 • Dilengkapi dengan Standard Pembelajaran (SP) dan Skala Tahap Penguasaan (TP).
 • Mengikuti Silibus CEFR untuk pembelajaran yang selaras dengan standard antarabangsa.
 • Sesuai untuk Instrumen PBD.
 • Tiada Skema Jawapan.
 • Format PDF untuk akses yang mudah.
SKU: UASA2604 Categories: ,

Description

Kongsi Hantaran

Jelajahi Dunia Bahasa Inggeris dengan SMART APPLE – Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 3 OLEH CIKGU AS

Diperkaya dengan pelbagai topik menarik:

 • Unit 1: Welcome!
 • Unit 2: Every day
 • Unit 3: Right now
 • Unit 4: Year in, year out
 • Unit 5: My new house
 • Unit 6 : Food, please !
 • Unit 7 : Out and about
 • Unit 8 : Where were you yesterday?
 • Unit 9 : On holiday
 • Unit 10 : The world around us

Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 3 dilengkapi dengan Standard Pembelajaran (SP) dan Skala Tahap Penguasaan (TP) untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar. Modul ini mengikuti Silibus CEFR, memastikan pembelajaran yang selaras dengan standard antarabangsa dalam pengajaran Bahasa Inggeris.

Kelebihan Menggunakan Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 3 ini sesuai untuk digunakan sebagai Instrumen Penilaian Berasaskan Dokumen (PBD) bagi memudahkan penilaian prestasi pelajar. Tiada Skema Jawapan disediakan, memberi peluang kepada guru untuk mengembangkan kreativiti pelajar dalam penyelesaian latihan. Disampaikan dalam bentuk PDF, memudahkan akses dan penggunaan oleh guru dan pelajar.

Kelebihan Menggunakan Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 3

Terdapat pelbagai kelebihan menggunakan Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 3 bagi murid:

1. Penekanan pada Kemahiran Asas:
 • Modul ini memberi penekanan kepada pembangunan kemahiran asas Bahasa Inggeris seperti membaca, menulis, mendengar, dan bertutur. Ini membantu memperkukuh asas Bahasa Inggeris murid.
2. Meningkatkan Perbendaharaan Kata:
 • Melalui latihan-latihan yang disediakan, murid diperkenalkan kepada pelbagai perkataan dan frasa baru dalam Bahasa Inggeris. Ini membantu meningkatkan perbendaharaan kata mereka.
3. Peningkatan Penguasaan Tata Bahasa:
 • Modul ini membantu murid memahami dan menguasai konsep-konsep tata bahasa yang penting dalam Bahasa Inggeris seperti kata ganti, kata kerja, dan lain-lain.
4. Menggalakkan Pembelajaran Berterusan:
 • Modul ini menyediakan latihan-latihan yang berterusan dalam pelbagai aspek Bahasa Inggeris. Ini membantu memastikan bahawa murid terus memperbaiki kemahiran mereka sepanjang tahun.
5. Peningkatan Kemahiran Mendengar dan Bertutur:
 • Murid diberi peluang untuk meningkatkan kemahiran mendengar dan bertutur melalui aktiviti-aktiviti lisan yang disediakan dalam modul ini.
6. Menggalakkan Penulisan Kreatif:
 • Modul ini menggalakkan murid untuk menulis secara kreatif melalui pelbagai aktiviti penulisan seperti mengarang cerita pendek, menulis surat, dan sebagainya.
7. Latihan-latihan Berstruktur:
 • Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 3 ini menyediakan latihan-latihan yang berstruktur dan bertahap untuk setiap kemahiran Bahasa Inggeris. Ini membantu murid mempraktikkan kemahiran mereka secara sistematik.
8. Maklum Balas yang Berterusan:
 • Guru memberikan maklum balas yang berterusan kepada murid berdasarkan prestasi mereka dalam latihan-latihan modul. Maklum balas ini membantu murid memahami kekuatan dan kelemahan mereka.
9. Menyediakan Bahan-bahan yang Menarik dan Relevan:
 • Modul ini menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang menarik dan relevan seperti cerita pendek, lagu, video, dan aktiviti interaktif lain. Ini membantu mengekalkan minat murid terhadap pembelajaran Bahasa Inggeris.
10. Persediaan untuk Ujian dan Penilaian:
 • Latihan-latihan dalam Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 3 ini membantu murid bersedia untuk ujian dan penilaian Bahasa Inggeris. Melalui latihan-latihan ini, mereka dapat mengukur kemahiran mereka dan mengenal pasti bidang-bidang yang perlu diperbaiki sebelum ujian sebenar.

Dengan menggunakan Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 3, murid dapat memperkukuhkan kemahiran Bahasa Inggeris mereka secara beransur-ansur dan menjadi lebih mahir dalam menggunakan Bahasa Inggeris dalam pembelajaran dan komunikasi sehari-hari.

1 review for Smart Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 3

 1. Avatar of Sir Ahmad

  Sir Ahmad

  Bahan BBM yang terbaik untuk pelajar

Add a review