Sale!

Bahan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 2 2024 yang Excellent

Original price was: RM20.00.Current price is: RM18.00.

 • 20 halaman kandungan
 • Objektif jelas terserlah untuk memandu proses pembelajaran dengan lebih efektif.
 • Skema jawapan disusun dengan teliti untuk memudahkan pemahaman dan penilaian.
 • Standard Pembelajaran (SP) diselaraskan sepenuhnya untuk memastikan pengetahuan terkini dan relevan.
 • Soalan subjektif turut disertakan untuk menguji kefahaman dan kemahiran pelajar secara menyeluruh.
 • Dokumen dalam format PDF dan Word memudahkan aksesibiliti dan penggunaan.
 • Bahasa dalam dokumen sesuai dengan keperluan kurikulum KSSM.
 • Salinan Softcopy dapat diterima melalui emel dalam tempoh 5 hingga 30 minit bagi kemudahan serta kecepatan dalam penghantaran.
SKU: UASA2674 Categories: ,

Description

Kongsi Hantaran

Bahan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 2 2024 adalah satu titik penanda aras penting dalam perjalanan pendidikan setiap pelajar. Merangkumi dua set pentaksiran, PPT 2024/2025 ini merupakan satu sumber penting yang disediakan dan disusun oleh Cikgu Kesenian, yang bertujuan untuk memberikan panduan yang lengkap dan terperinci bagi memastikan kefahaman yang baik terhadap konsep-konsep PSV.

Kenapa Anda Perlu Memilih Modul Ini?

 1. Ketelitian dalam Setiap Aspek:
  Modul Bahan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 2 2024 yang Excellent ini merangkumi dua kertas, dengan setiap kertas menitikberatkan bahagian-bahagian yang berbeza seperti Bahagian A, B, dan C untuk Kertas 1 serta Kertas 2. Ini membantu memastikan setiap aspek PSV diberi perhatian yang sewajarnya.
 2. Meliputi Pelbagai Tajuk:
  Dari Tajuk 1 hingga 6, modul Bahan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 2 2024 ini mencakupi pelbagai topik yang relevan dalam kurikulum PSV Tingkatan 2. Ini memberikan pelajar pendedahan yang menyeluruh terhadap setiap konsep yang penting.
 3. Jawapan Lengkap Disediakan:
  Tiada lagi kekeliruan! Setiap set latihan disertakan dengan jawapan lengkap, membolehkan pelajar untuk menyemak prestasi mereka sendiri dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.
 4. Standard Kandungan dan Pembelajaran:
  Modul Bahan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 2 2024 ini disusun mengikut standard kandungan dan pembelajaran terkini, memastikan bahawa setiap aspek penting dalam kurikulum PSV Tingkatan 2 disentuh dengan sewajarnya.
 5. Format Soalan yang Mudah Diakses:
  Soalan-soalan disediakan dalam format PDF serta Word yang boleh diedit, memberikan fleksibiliti kepada guru untuk menyesuaikan soalan mengikut keperluan pelajar.

Bagaimana Modul Bahan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 2 2024 Ini Membantu Pelajar?

 • Meningkatkan Kefahaman:
  Dengan fokus yang jelas pada setiap aspek PSV, modul ini membantu meningkatkan kefahaman pelajar terhadap konsep-konsep penting dalam seni visual.
 • Persediaan Optimum untuk Ujian:
  Dengan pelbagai latihan yang disediakan, pelajar dapat mempersiapkan diri mereka secara menyeluruh untuk menghadapi ujian pertengahan tahun dengan yakin.
 • Pembelajaran yang Berstruktur:
  Modul ini membantu menyediakan pembelajaran yang berstruktur, membolehkan pelajar untuk mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang sistematik dan efektif.

Kepelbagaian Format Soalan:

Modul ini menawarkan soalan-soalan dalam format PDF dan Word yang boleh diedit, membolehkan guru untuk menggunakan dan menyesuaikan soalan mengikut keperluan pelajar dengan lebih mudah.

Kelebihan Bahan Soalan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 2 2024

1. Merangkumi Silibus Secara Menyeluruh

Bahan soalan ujian pertengahan tahun PSV Tingkatan 2 2024 dirangka dengan teliti untuk mencakupi semua bahagian dalam silibus yang telah ditetapkan. Ini memastikan bahawa pelajar didedahkan kepada pelbagai topik yang penting untuk pemahaman yang komprehensif.

2. Menguji Pemahaman Mendalam

Soalan-soalan yang disediakan dalam bahan ujian ini tidak hanya menguji pengetahuan asas, tetapi juga menggalakkan pemikiran kritis dan analisis mendalam. Dengan demikian, pelajar diberi peluang untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari dalam situasi yang relevan dan bermakna.

3. Memberi Persediaan yang Baik untuk Peperiksaan Akhir

Dengan menghadapi soalan-soalan yang mencabar dalam ujian pertengahan tahun, pelajar dapat mengenal pasti kelemahan mereka dan memperbaiki prestasi mereka menjelang peperiksaan akhir. Ini membantu meningkatkan keyakinan dan kesediaan mereka dalam menghadapi ujian yang lebih besar pada hujung tahun.

4. Menawarkan Peluang Latihan yang Cukup

Bahan soalan ujian ini menyediakan pelbagai jenis soalan dan pelbagai tahap kesukaran untuk memberi pelajar peluang yang mencukupi untuk melatih kemahiran mereka. Dengan melalui latihan yang berterusan, pelajar dapat meningkatkan kecekapan mereka dalam menjawab soalan-soalan ujian dengan tepat dan efektif.

Rujukan:

Departmen Pendidikan Malaysia. (2024). Buku Soalan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 2 2024. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kesimpulannya,

Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 2 2024 adalah titik penting dalam perjalanan pendidikan pelajar. Dengan Modul PPT 2024/2025 yang disediakan oleh Cikgu Kesenian, pelajar memperoleh akses kepada sumber latihan yang lengkap dan terkini yang membantu mereka untuk mencapai kejayaan dalam ujian mereka. Jadi, jangan lepaskan peluang ini untuk memberikan persediaan terbaik kepada pelajar anda dalam menghadapi ujian pertengahan tahun!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bahan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 2 2024 yang Excellent”