Sale!

Bahan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 3 2024 Proven

Original price was: RM20.00.Current price is: RM18.00.

 • 22 halaman kandungan
 • Memuatkan amali yang relevan serta contoh jawapan bagi memudahkan pemahaman.
 • Objektif jelas disusun bagi membantu fokus pembelajaran.
 • Skema jawapan disertakan untuk memandu dalam menjawab soalan.
 • Mengikut Standard Pembelajaran (SP) yang telah ditetapkan untuk memastikan kualiti pembelajaran.
 • Subjektif yang disediakan membantu dalam penilaian prestasi.
 • Disediakan dalam format PDF dan Word untuk kemudahan aksesibiliti.
 • Disediakan dalam Bahasa Melayu bagi memudahkan pemahaman.
 • Direka khas mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).
 • Softcopy membolehkan penggunaan fleksibel dan mudah disimpan.
 • Dijamin terima melalui emel dalam tempoh 5 hingga 30 minit bagi keselesaan pengguna.
SKU: UASA2675 Categories: ,

Description

Kongsi Hantaran

Menghadapi Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 3 2024 dengan persiapan yang lengkap adalah kunci untuk mencapai kejayaan. Kami dengan bangganya memperkenalkan 2 Set Pentaksiran Pertengahan Tahun Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 (PPT 2024/2025) yang disediakan dan disusun oleh Cikgu Kesenian, seorang pakar dalam bidang pendidikan seni visual.

Apa yang Modul Pentaksiran Ini Tawarkan?

Komponen Modul:

Modul pentaksiran ini dirancang dengan teliti untuk memberikan latihan yang komprehensif dan relevan kepada pelajar. Berikut adalah pecahan komponen modul:

 • Kertas 1:
  • Bahagian A: 20 Markah
  • Bahagian B: 10 Markah
  • Bahagian C: 10 Markah
 • Kertas 2: 50 Markah

Ciri-Ciri Istimewa Modul Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 3 2024:

 • Liputan Tajuk 1 hingga 6: Modul Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 3 2024 ini meliputi kesemua tajuk penting dari awal tahun hingga pertengahan tahun, memastikan pelajar bersedia dengan baik.
 • Jawapan Lengkap Disediakan: Setiap soalan dilengkapi dengan jawapan yang tepat untuk membantu pelajar memahami cara menjawab soalan dengan betul.
 • Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran: Disediakan untuk membantu guru dan pelajar memahami keperluan pembelajaran yang perlu dicapai.
 • Format Soalan dalam PDF dan Word: Soalan tersedia dalam dua format – PDF untuk kemudahan cetakan dan Word untuk kemudahan penyuntingan.

Mengapa Memilih Modul Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 3 2024 Ini?

 1. Disusun oleh Cikgu Kesenian: Modul Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 3 2024 ini disusun oleh seorang pendidik berpengalaman yang memahami keperluan pelajar dan format peperiksaan semasa.
 2. Latihan yang Menyeluruh: Meliputi semua tajuk penting, memastikan pelajar mempunyai pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap silibus.
 3. Jawapan yang Terperinci: Membantu pelajar mengenal pasti kesalahan mereka dan memperbaikinya.
 4. Boleh Diedit: Format Word yang disediakan membolehkan guru menyesuaikan soalan mengikut keperluan pengajaran.

Manfaat Modul Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 3 2024 untuk Pelajar dan Guru

Pelajar:

 • Meningkatkan pemahaman dan kemahiran menjawab soalan PSV.
 • Menyediakan diri dengan baik untuk ujian pertengahan tahun.
 • Menggunakan jawapan lengkap untuk menyemak dan memperbaiki pemahaman.

Guru:

 • Mendapatkan bahan pengajaran berkualiti yang boleh disesuaikan.
 • Memahami standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar.
 • Menggunakan modul sebagai alat bantu mengajar yang efektif.

Kelebihan Bahan Soalan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 3 2024

1. Analisis Berdasarkan Kurikulum Terkini

Penerbitan bahan soalan ujian pertengahan tahun PSV Tingkatan 3 tahun 2024 memperlihatkan analisis yang teliti berdasarkan kurikulum terkini. Soalan-soalan disusun dengan mempertimbangkan matlamat pembelajaran yang ditetapkan dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) untuk mata pelajaran PSV.

2. Penekanan Kepada Aspek Penting

Kelebihan lain bahan soalan ini ialah penekanan yang diberikan kepada aspek-aspek penting dalam mata pelajaran PSV. Soalan-soalan yang disediakan merangkumi pelbagai bidang seperti seni lukisan, seni reka grafik, dan seni kraftangan, memastikan pelajar mendapat pendedahan yang komprehensif.

3. Pelbagai Tahap Kesukaran

Bahan soalan ujian ini juga menyediakan pelbagai tahap kesukaran. Ini penting kerana ia membolehkan pensyarah menilai pelbagai tahap pemahaman dan kebolehan pelajar. Soalan-soalan yang diajukan merangkumi tahap rendah, sederhana, dan tinggi, memberi peluang kepada setiap pelajar untuk menguji kemahiran mereka dengan sewajarnya.

4. Memperkukuhkan Kemahiran Penyelesaian Masalah

Dalam penyediaan bahan soalan ini, terdapat penekanan yang diberikan kepada pengukuhan kemahiran penyelesaian masalah. Soalan-soalan diajukan tidak hanya menguji pengetahuan asas, tetapi juga kemampuan pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi-situasi yang berkaitan dengan dunia seni visual.

Dapatkan Modul Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 3 2024 Sekarang!

Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan modul pentaksiran terbaik ini. Dengan persiapan yang betul dan latihan yang mencukupi, pelajar akan lebih yakin dan bersedia menghadapi ujian pertengahan tahun PSV Tingkatan 3. Modul ini bukan sahaja membantu pelajar, tetapi juga memudahkan tugas guru dalam menyediakan bahan latihan yang berkualiti dan relevan.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bahan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 3 2024 Proven”