Sale!

Bahan Soalan Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 4 2024 yang Best

Original price was: RM15.00.Current price is: RM12.00.

 • 12 halaman
 • Kandungan yang teratur dan terperinci yang mencakup objektif kajian, skema jawapan, standard pembelajaran (SP), dan soalan subjektif.
 • Tersedia dalam format PDF dan Word untuk kemudahan aksesibiliti.
 • Disediakan dalam Bahasa Melayu bagi memenuhi keperluan pengguna tempatan.
 • Direka mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) untuk kesesuaian dengan silibus semasa.
 • Salinan Softcopy memudahkan proses pengedaran dan kemasukan data.
 • Penerimaan melalui e-mel dijangka dalam tempoh 5 hingga 30 minit bagi memastikan kecekapan dan kecepatan dalam penyampaian.
SKU: UASA2630 Categories: , , ,

Description

Kongsi Hantaran

Apakah anda mencari bahan yang lengkap dan terstruktur untuk mempersiapkan ujian pertengahan tahun bagi Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) tingkatan 4 sesi 2024/2025? Selamat, anda berada di tempat yang tepat! Modul pentaksiran pertengahan tahun ini disediakan khas oleh Cikgu PJK, yang mengambil kira keperluan pelajar dan mengikuti format Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Bahan Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 4 2024: Persediaan Komprehensif untuk Kejayaan SPM

Apa yang Disediakan Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 4 2024?

Format SPM: Modul ini dirangkakan mengikut format SPM, memastikan pelajar terlatih dengan soalan-soalan yang serupa dengan ujian sebenar.

Meliputi Unit 1 hingga 3: Setiap unit yang penting dalam kurikulum PJK tingkatan 4 diselidiki secara menyeluruh, memberi peluang kepada pelajar untuk memahami dan menguasai setiap konsep.

Jawapan Lengkap: Setiap soalan dilengkapi dengan jawapan lengkap dan terperinci, membolehkan pelajar untuk memeriksa prestasi mereka dan memahami cara penyelesaian yang betul.

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran: Modul ini mengikuti standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan, memastikan bahawa setiap aspek penting dalam kurikulum PJK ditangani dengan sepenuhnya.

Format Berkemampuan Edit: Soalan-soalan disediakan dalam format PDF dan Word, membolehkan pelajar untuk mengedit dan menyesuaikan mengikut keperluan mereka.

Kelebihan Modul Ini

 1. Kesediaan Komprehensif: Dengan menyediakan latihan dalam modul ini, pelajar akan mendapat persediaan yang menyeluruh untuk menghadapi ujian pertengahan tahun dengan keyakinan.
 2. Pertautan Teori dan Amalan: Modul ini membantu pelajar untuk memahami teori PJK dan mengaplikasikannya dalam konteks amalan, memperkuatkan pemahaman mereka dalam setiap unit.
 3. Pemahaman yang Mendalam: Jawapan lengkap membantu pelajar untuk memahami konsep dengan lebih mendalam, membimbing mereka melalui proses pembelajaran secara berstruktur.
 4. Kemudahan Penggunaan: Format yang mudah diakses dan boleh diedit membolehkan pelajar untuk menggunakan modul ini dengan lebih fleksibel, sesuai dengan keperluan pembelajaran mereka.

Kelebihan Bahan Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 4 2024

1. Mengukur Pencapaian Pelajar Secara Berkala

Ujian Pertengahan Tahun (UPT) dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) bagi Tingkatan 4 memberi peluang kepada guru untuk mengukur pencapaian pelajar secara berkala. Melalui Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 4 2024 ini, guru dapat menilai pemahaman, kemahiran, dan prestasi pelajar dalam bidang PJK pada pertengahan pengajian tahun.

2. Membantu Pelajar Menilai Pencapaian Mereka

Kehadiran Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 4 2024 memberi peluang kepada pelajar untuk menilai pencapaian mereka dalam mata pelajaran tersebut. Dengan menghadapi ujian pertengahan tahun, pelajar dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan mereka dalam pelbagai aspek PJK seperti kemahiran fizikal, pengetahuan teori, dan kerjasama dalam pasukan.

3. Menggalakkan Pemantapan Pembelajaran

Bahan ujian pertengahan tahun yang disediakan membolehkan pelajar dan guru untuk memberikan tumpuan kepada topik-topik penting yang telah dipelajari sepanjang semester. Ini menggalakkan pemantapan pembelajaran dalam aspek-aspek tertentu, memastikan pelajar memahami dengan baik konsep-konsep yang diajar sebelum ujian akhir tahun.

4. Menyediakan Maklum Balas Berterusan

Berdasarkan keputusan Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 4 2024, guru dapat memberikan maklum balas yang berterusan kepada pelajar tentang prestasi mereka. Maklum balas ini penting untuk membantu pelajar memperbaiki kelemahan mereka dan memperkukuhkan kekuatan masing-masing dalam mata pelajaran PJK.

Rujukan:

 • Kementerian Pendidikan Malaysia. (2024). “Panduan Penyelarasan Kurikulum Tingkatan 4 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK).” Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kesimpulan

Dengan Modul Bahan Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 4 2024 ini, pelajar akan mendapat sumber yang lengkap dan teratur untuk memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Persediaan yang komprehensif ini akan membantu mereka mencapai kejayaan dalam ujian pertengahan tahun dan seterusnya dalam SPM. Jadi, dapatkan modul ini sekarang dan mulakan perjalanan anda menuju kecemerlangan akademik dalam PJK!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bahan Soalan Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 4 2024 yang Best”