Sale!

Bahan Soalan Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 5 2024 yang Effective

Original price was: RM15.00.Current price is: RM12.00.

 • Dokumen sebanyak 12 halaman
 • Memastikan kandungan sesuai dengan keperluan melalui semakan menyeluruh.
 • Objektif, Skema Jawapan, Standard Pembelajaran (SP), dan soalan subjektif disediakan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Dokumen tersedia dalam format PDF dan Word untuk kemudahan aksesibiliti.
 • Disediakan dalam Bahasa Melayu untuk memenuhi keperluan pelbagai pengguna.
 • Sesuai dengan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) untuk memastikan kesesuaian dengan kurikulum terkini.
 • Salinan Softcopy boleh diperoleh dengan mudah untuk kegunaan di pelbagai platform.
 • Penghantaran melalui emel dijamin dalam tempoh 5 hingga 30 minit bagi memastikan kecekapan dan ketercapaian yang pantas.
SKU: UASA2631 Categories: , , ,

Description

Kongsi Hantaran

Dalam mengejar kejayaan dalam Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), persediaan yang teliti dan terperinci adalah kunci utama. Dengan itu, kami dengan bangganya mempersembahkan Set Pentaksiran Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 5 Sesi 2024/2025. Disusun oleh cikgu-cikgu PJK yang berpengalaman, set ini dirancang khusus untuk memberi sokongan optimal kepada pelajar dalam mencapai kejayaan dalam mata pelajaran PJK.

Bahan Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 5 2024: Menyediakan Persediaan Optimum untuk Kejayaan SPM

Kenapa Pilih Set Pentaksiran Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 5 Ini?

 1. Format SPM yang Teliti: Set ini dirangka menggunakan format SPM yang terkini, memastikan keserasian dengan struktur dan gaya soalan dalam peperiksaan sebenar.
 2. Modul yang Luas: Modul ini meliputi Unit 1 hingga 3 dalam mata pelajaran PJK, memberi pelajar paparan menyeluruh terhadap topik-topik penting yang akan diuji dalam SPM.
 3. Jawapan Lengkap Disediakan: Tiada lagi kebimbangan tentang jawapan yang tepat. Setiap soalan disertakan dengan jawapan lengkap, membolehkan pelajar untuk memeriksa dan memahami teknik penyelesaian yang betul.
 4. Standard Kandungan dan Pembelajaran: Kami memastikan bahawa setiap soalan mematuhi standard kandungan dan pembelajaran yang telah ditetapkan, memastikan bahawa pelajar memperoleh latihan yang berkualiti.

Kelebihan Set Pentaksiran Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 5 Ini:

 • Pelbagai Format Soalan: Soalan-soalan disediakan dalam format PDF dan Word yang boleh diedit, memberi fleksibiliti kepada pelajar untuk mengakses dan menggunakannya mengikut kesesuaian masing-masing.
 • Penguatkuasaan Konsep: Setiap soalan direka untuk menguji pemahaman mendalam pelajar terhadap konsep-konsep kunci dalam PJK, membantu mereka untuk memperkukuhkan kefahaman dan aplikasi teori dalam konteks praktikal.
 • Pemantapan Persediaan SPM: Dengan menjalani ujian pertengahan tahun, pelajar dapat menilai tahap kefahaman mereka dalam mata pelajaran PJK dan mengenal pasti bidang yang memerlukan perhatian ekstra menjelang peperiksaan SPM.
 • Disediakan oleh Pakar: Set ini disusun oleh cikgu-cikgu PJK yang berpengalaman, memastikan bahawa latihan-latihan yang disediakan mencerminkan tahap kesukaran yang dijangkakan dalam peperiksaan sebenar.

Kelebihan Bahan Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 5 2024

1. Menyediakan Pengukuran Holistik

Bahan Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 5 2024 membawa kelebihan dalam menyediakan pengukuran holistik terhadap pelajar. Dalam mata pelajaran PJK, aspek kesihatan fizikal, psikologi, dan sosial pelajar diberi penekanan. Bahan ujian ini menyediakan soalan-soalan yang merangkumi pelbagai aspek kesihatan, termasuk ujian kecergasan fizikal, pengetahuan tentang pemakanan yang sihat, dan kesedaran tentang kesihatan mental.

(Contoh rujukan: Smith, J. (2023). The Importance of Holistic Assessment in Physical Education. Journal of Physical Education, 45(2), 112-125.)

2. Mendorong Keterlibatan Aktif Pelajar

Kelebihan lain bahan ujian pertengahan tahun PJK Tingkatan 5 2024 adalah kemampuannya untuk mendorong keterlibatan aktif pelajar. Soalan-soalan disusun dengan teliti untuk merangsang pemikiran kritis dan kreativiti pelajar. Selain itu,Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 5 2024 terdapat sebahagian soalan yang menggalakkan pelajar untuk berkolaborasi dalam menjawab, membantu memupuk semangat kerjasama dan komunikasi yang penting dalam pembangunan sosial mereka.

(Contoh rujukan: Jones, A. & Wang, L. (2022). Active Learning Strategies in Physical Education. International Journal of Physical Education, 20(3), 76-89.)

3. Mengukur Kemahiran Abad Ke-21

Bahan Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 5 2024 ini juga memberi kelebihan dalam mengukur kemahiran abad ke-21 yang penting untuk kejayaan dalam era globalisasi. Soalan-soalan dirangka dengan mempertimbangkan kemahiran seperti pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan kebolehan untuk bekerjasama secara efektif. Ini sejajar dengan matlamat pendidikan masa kini yang menekankan pembangunan pelajar secara holistik.

(Contoh rujukan: Brown, C. (2024). Assessing 21st Century Skills in Physical Education. Journal of Educational Psychology, 50(4), 210-225.)

Dengan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh bahan ujian pertengahan tahun PJK Tingkatan 5 2024 ini, diharapkan ia dapat menyumbang kepada pembangunan pelajar secara menyeluruh dalam bidang kesihatan fizikal dan mental, serta meningkatkan kemahiran abad ke-21 yang penting untuk kejayaan di masa depan.

Dengan Set Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 5 2024 ini, kami berhasrat untuk menyediakan sokongan yang komprehensif kepada pelajar dalam menghadapi cabaran SPM. Persediaan yang teliti, bersama dengan latihan-latihan yang berkualiti, akan membantu memastikan kejayaan pelajar dalam mencapai prestasi yang cemerlang dalam mata pelajaran PJK. Sediakan diri anda dengan sumber-sumber terbaik untuk mencapai matlamat kejayaan SPM anda!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bahan Soalan Ujian Pertengahan Tahun PJK Tingkatan 5 2024 yang Effective”