Sale!

Bahan Soalan Ujian Pertengahan Tahun Fizik Tingkatan 4 2024 yang Best

Original price was: RM19.00.Current price is: RM17.00.

 • Dokumen sebanyak 38 halaman.
 • Skema jawapan disertakan untuk soalan subjektif.
 • Format dokumen tersedia dalam PDF dan Word.
 • Diperuntukkan untuk program Dwibahasa (Dual Language Programme/DLP).
 • Merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).
 • Salinan lembut dokumen disediakan.
 • Terima dokumen melalui emel dalam masa 5 hingga 30 minit.
SKU: UASA2626 Categories: , , ,

Description

Kongsi Hantaran

Adakah anda mencari bahan soalan ujian yang komprehensif dan berkualiti untuk persiapan Ujian Pertengahan Tahun Fizik Tingkatan 4 2024? Kami dengan bangganya memperkenalkan Set Pentaksiran Pertengahan Tahun Kertas 1 dan 2 Fizik Tingkatan 4 Sesi 2024/2025 yang disusun rapi oleh Cikgu Fizik. Bahan ini direka khas untuk membantu pelajar menguasai topik-topik penting dan menghadapi peperiksaan dengan penuh keyakinan.

Bahan Soalan Ujian Pertengahan Tahun Fizik Tingkatan 4 2024

Soalan Tersedia dalam Dwibahasa

Kami memahami keperluan pelajar yang berbeza, oleh itu, set soalan ini disediakan dalam dwibahasa (Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris), memudahkan pelajar untuk memahami soalan dengan lebih baik dan menjawab dengan tepat.

Menggunakan Format Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Set soalan ini dirangka mengikut format SPM terkini, memberikan pelajar pendedahan awal kepada format peperiksaan yang sebenar. Ini membantu pelajar membiasakan diri dengan jenis soalan dan gaya penyoalan yang akan mereka hadapi dalam peperiksaan SPM kelak.

Set Modul Terdiri Daripada:

 • Kertas 1 Fizik (Soalan dan Skema Jawapan)
 • Kertas 2 Fizik (Soalan dan Skema Jawapan)

Modul Pentaksiran Pertengahan Tahun Ini Meliputi Unit 1 hingga 3

Modul Ujian Pertengahan Tahun Fizik Tingkatan 4 2024 ini merangkumi Unit 1 hingga Unit 3, memastikan semua topik penting dalam suku pertama tahun akademik ini dibahas dengan mendalam. Ini termasuk konsep asas dan aplikasi yang penting dalam Fizik Tingkatan 4.

Jawapan Lengkap Disediakan

Setiap soalan disertakan dengan jawapan lengkap dan skema jawapan yang terperinci. Ini membolehkan pelajar untuk menyemak jawapan mereka sendiri dan memahami cara penyelesaian yang betul, seterusnya meningkatkan pemahaman dan penguasaan mereka dalam subjek Fizik.

Soalan Tersedia di dalam Format Berikut:

 • PDF
 • Word (Boleh edit)

Format PDF memudahkan pelajar untuk mencetak dan mengulang kaji di mana-mana sahaja, manakala format Word yang boleh diedit membolehkan guru menyesuaikan soalan mengikut keperluan pengajaran masing-masing.

Kelebihan Bahan Ujian Pertengahan Tahun Fizik Tingkatan 4 2024

1. Menilai Penguasaan Asas Konsep Fizik

Bahan ujian pertengahan tahun Fizik Tingkatan 4 2024 memberi peluang kepada pelajar untuk menguji penguasaan mereka terhadap asas konsep fizik yang telah dipelajari. Dengan menguji kefahaman asas, pelajar dapat mengenal pasti kelemahan dan menguatkan lagi aspek-aspek yang perlu diperbaiki.

2. Menggalakkan Pemikiran Analitikal dan Kritikal

Soalan-soalan dalam bahan Ujian Pertengahan Tahun Fizik Tingkatan 4 2024 ini disusun dengan teliti untuk menggalakkan pemikiran analitikal dan kritikal pelajar. Mereka perlu menggunakan kemahiran penyelesaian masalah dan mengaplikasikan konsep-konsep fizik yang dipelajari dalam situasi yang berbeza. Ini membantu meningkatkan kemampuan pelajar untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah secara sistematik.

3. Memperkukuh Kemahiran Penulisan dan Komunikasi

Bahan Ujian Pertengahan Tahun Fizik Tingkatan 4 2024 juga melibatkan soalan yang memerlukan pelajar untuk menyusun jawapan secara terperinci dan sistematik. Ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperkukuh kemahiran penulisan dan komunikasi mereka. Mereka perlu menyusun jawapan dengan jelas dan padat, serta menggunakan istilah-istilah teknikal yang betul dalam menjawab soalan.

4. Mengukur Kemajuan Pelajar Secara Berkala

Ujian Pertengahan Tahun Fizik Tingkatan 4 2024 memberi peluang kepada guru untuk menilai kemajuan pelajar secara berkala. Dengan menilai pencapaian pelajar pada peringkat pertengahan tahun, guru dapat mengenal pasti isu-isu yang perlu diberi perhatian lebih awal dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai untuk membantu pelajar meningkatkan prestasi mereka menjelang peperiksaan akhir.

Rujukan:

 • Azizan, N. S., & Hamzah, R. (2018). Keberkesanan Penggunaan Modul Interaktif Fizik dalam Pembelajaran Fizik Berbanding Modul Tradisional di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat. Jurnal Pendidikan Malaysia, 43(2), 79–88.
 • Rozilawati, M. (2019). Pengaruh Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pendidikan Fizik terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Tingkatan Empat di Daerah Kota Bharu, Kelantan. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, 9(1), 39–49.

Dapatkan Sekarang!

Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan bahan soalan ujian yang berkualiti tinggi ini. Set Pentaksiran Pertengahan Tahun Kertas 1 dan 2 Fizik Tingkatan 4 Sesi 2024/2025 adalah alat yang sempurna untuk membantu pelajar mencapai prestasi terbaik dalam ujian mereka. Dapatkan salinan anda sekarang dan mulakan persediaan anda dengan yakin!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bahan Soalan Ujian Pertengahan Tahun Fizik Tingkatan 4 2024 yang Best”