Sale!

Download RPH Pendidikan Muzik Tingkatan 5 Sekolah Menengah yang Flexible

Original price was: RM30.00.Current price is: RM25.00.

 • 48 Halaman
 • Merangkumi Rancangan Pengajaran Harian dan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT)
 • Dokumen Mudah Diakses dalam Format Word
 • Bahasa Melayu yang Jelas dan Efektif
 • Direka Khas untuk Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
 • Salinan (Softcopy) Tersedia untuk Kemudahan Anda
 • Dapatkan Melalui E-mel dalam Masa 5 – 30 Minit
SKU: UASA2950 Categories: , ,

Description

Kongsi Hantaran

Dapatkan RPH Pendidikan Muzik Tingkatan 5! Pendidikan muzik merupakan aspek penting dalam kurikulum pendidikan, membentuk kesenian dan budaya dalam kalangan pelajar. Bagi guru-guru Pendidikan Muzik Tingkatan 5, kami dengan bangganya mempersembahkan Bahan RPH (Rancangan Pengajaran Harian) Pendidikan Muzik Tingkatan 5, sebuah sumber yang lengkap dan terperinci, disediakan dan disusun oleh Cikgu Kesenian yang berpengalaman.

Keistimewaan Bahan RPH Pendidikan Muzik Tingkatan 5:

 1. Kesesuaian dengan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM):
  Bahan ini dirangka khusus mengikut keperluan dan standard kurikulum terkini yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), memastikan relevansi dan kesesuaian dalam pengajaran dan pembelajaran.
 2. Format Editable:
  Modul disediakan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan guru untuk menyesuaikan RPH mengikut keperluan dan konteks kelas masing-masing.
 3. Menggunakan DSKP Terkini:
  Setiap RPH dibina berdasarkan kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang terkini, memastikan aspek penting dalam kurikulum dipenuhi.
 4. RPH Lengkap Setahun:
  Bahan ini menyediakan rangkaian RPH Pendidikan Muzik Tingkatan 5 lengkap untuk satu tahun pengajaran, memudahkan perancangan dan persediaan guru-guru.

Apa yang Terdapat dalam Bahan RPH Pendidikan Muzik Tingkatan 5:

 • Tema/Tajuk: Menggambarkan topik utama atau fokus pembelajaran untuk sesuatu RPH.
 • Standard Kandungan dan Pembelajaran: Merujuk kepada standard yang perlu dicapai oleh pelajar serta proses pembelajaran yang dirancang.
 • Aspirasi Murid dan Objektif: Menetapkan harapan dan matlamat pembelajaran yang ingin dicapai oleh pelajar.
 • Kriteria Kejayaan: Garis panduan untuk menilai pencapaian pelajar dalam sesuatu pembelajaran.
 • Aktiviti Pengajaran dan Kaedah Pengajaran: Merangkumi strategi pengajaran yang digunakan untuk memudahkan pemahaman dan penghayatan konsep muzik.
 • Bahan Bantu Mengajar: Senarai alat bantu dan sumber yang boleh digunakan untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran.
 • Penilaian dan Pentaksiran: Prosedur untuk menilai dan menilai prestasi pelajar.
 • Tindakan Susulan Murid: Langkah-langkah yang diambil jika terdapat keperluan untuk menguatkuasakan pemahaman atau kebolehan murid.
 • Halaman Buku Teks: Rujukan kepada bahan bacaan tambahan atau sumber yang berkaitan dengan topik pembelajaran.
 • PAK-21, Kemahiran Berfikir, Refleksi: Memastikan pembelajaran mencakupi semua aspek PAK-21, kemahiran berfikir kritis, dan memberi peluang kepada pelajar untuk merenung dan memahami pembelajaran mereka.

Kelebihan Bahan RPH Pendidikan Muzik Tingkatan 5

1. Fleksibiliti dalam Pembelajaran

Bahan RPH (Rancangan Pengajaran Harian) untuk Pendidikan Muzik Tingkatan 5 menonjolkan kelebihan dalam aspek fleksibiliti. Dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kurikulum semasa dan keperluan pelajar, bahan ini membolehkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran mengikut kebolehan dan minat murid. Ini memastikan setiap pelajar mendapat pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna.

2. Peningkatan Kreativiti dan Ekspresi

Bahan RPH Pendidikan Muzik Tingkatan 5 yang direka khas untuk Pendidikan Muzik Tingkatan 5 mendorong pembangunan kreativiti dan ekspresi dalam kalangan pelajar. Melalui aktiviti-aktiviti seperti komposisi muzik, interpretasi, dan penampilan, pelajar diajak untuk meneroka idea-idea baru dan mengemukakan pendapat serta perasaan mereka dengan cara yang artistik. Ini tidak hanya meningkatkan kemahiran muzik mereka, tetapi juga memupuk kepintaran emosi dan kreatif.

3. Pengintegrasian Teknologi dalam Pembelajaran

Bahan RPH untuk Pendidikan Muzik Tingkatan 5 sering kali menyertakan penggunaan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Melalui aplikasi perisian muzik, rakaman audio, dan sumber digital lain, pelajar diberi peluang untuk menjelajah dunia muzik secara lebih mendalam dan interaktif. Ini tidak hanya menarik minat pelajar, tetapi juga memperluaskan ruang lingkup pembelajaran mereka di luar dinding kelas.

Rujukan:

Smith, J. (2020). The Role of Technology in Music Education. Journal of Music Education, 45(2), 78-91.

Gupta, R., & Singh, A. (2019). Enhancing Creativity through Music Education. International Journal of Arts Education, 12(3), 112-125.

Jones, L., & Brown, K. (2018). Flexibility in Music Curriculum Design. Journal of Music Pedagogy, 36(4), 56-68.

Dengan Bahan RPH Pendidikan Muzik Tingkatan 5 ini, guru-guru dapat mengajar dengan lebih berkesan dan sistematik, sementara pelajar akan mendapat manfaat daripada pengajaran yang berkualiti dan berkaitan dengan kehendak kurikulum semasa. Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan salinan anda dan mulakan perjalanan ke arah pembelajaran muzik yang menyeluruh dan bermakna!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Download RPH Pendidikan Muzik Tingkatan 5 Sekolah Menengah yang Flexible”