Sale!

Download PDF Latihan Serta Nota Pendidikan Islam Tahun 5 Akidah dan Ibadah Sekolah Rendah yang Champion

Original price was: RM15.00.Current price is: RM13.00.

 • Dapatkan Bahan Bantu Mengajar dalam 49 Halaman yang Lengkap
 • Tidak Memerlukan Skema Jawapan, Sesuai untuk Pengajaran Kreatif
 • Format PDF yang Mudah Digunakan
 • Penulisan dalam Jawi yang Indah
 • Direka Khas untuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan
 • Salinan (Softcopy) untuk Kemudahan Anda
 • Terima E-mel Anda Dalam Masa 5 – 30 Minit
SKU: UASA2948 Categories: , , ,

Description

Kongsi Hantaran

Jom dapatkan Nota Pendidikan Islam Tahun 5!Menguasai subjek Pendidikan Islam adalah penting untuk pembentukan sahsiah dan akhlak pelajar. Bahan Nota Pendidikan Islam Tahun 5 yang disediakan oleh Ustazah Khadijah adalah pilihan terbaik untuk guru dan ibu bapa yang ingin memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan agama yang komprehensif dan berkualiti.

Kandungan Modul

Modul Nota & Latihan Pengukuhan:
Modul ini tidak hanya menyediakan nota yang padat dan lengkap, tetapi juga latihan pengukuhan untuk memastikan murid memahami dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari.

Kotak Penilaian Tahap Penguasaan Murid:
Dengan kotak penilaian, guru dan ibu bapa dapat mengukur sejauh mana tahap penguasaan murid terhadap topik yang dipelajari, membolehkan penilaian yang berkesan dan intervensi yang tepat pada masanya.

Kelebihan Bahan Nota Pendidikan Islam Tahun 5

Memudahkan Pemahaman Konsep Islam

Bahan nota Pendidikan Islam Tahun 5 direka khusus untuk membantu murid memahami konsep-konsep penting dalam ajaran Islam. Nota yang terstruktur dengan baik membantu menyampaikan maklumat dengan jelas dan teratur. Contohnya, dalam topik seperti Rukun Iman dan Rukun Islam, nota ini memperincikan setiap elemen dengan penjelasan yang mudah difahami, yang seterusnya memudahkan murid mengingati dan mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Nota ini juga sering menggunakan ilustrasi dan grafik untuk memudahkan pemahaman visual.

Menyokong Pembelajaran Aktif

Nota pendidikan Islam bukan sahaja menyediakan maklumat, tetapi juga dirancang untuk menyokong pembelajaran aktif. Ini termasuk soalan-soalan reflektif, latihan, dan aktiviti yang memerlukan murid berfikir secara kritis dan kreatif. Aktiviti seperti kuiz dan perbincangan kumpulan boleh membantu murid mengukuhkan pemahaman mereka dan mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Dengan ini, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik.

Memastikan Kandungan yang Relevan dan Terkini

Satu kelebihan utama bahan nota Pendidikan Islam Tahun 5 adalah kandungannya yang relevan dan terkini. Nota ini dikemas kini secara berkala untuk memastikan ia selaras dengan silibus pendidikan kebangsaan dan perkembangan terkini dalam dunia Islam. Ini penting bagi memastikan murid memperoleh pengetahuan yang up-to-date dan berkaitan dengan konteks semasa. Guru juga boleh menyesuaikan bahan ini dengan keperluan murid untuk memastikan pembelajaran lebih berkesan.

Membantu Guru dalam Pengajaran

Bahan nota Pendidikan Islam juga sangat bermanfaat bagi guru. Nota yang lengkap dan teratur memudahkan guru merancang dan melaksanakan pengajaran. Guru boleh menggunakan nota ini sebagai panduan untuk menyediakan rancangan pelajaran yang lebih berstruktur. Selain itu, nota ini boleh digunakan sebagai bahan rujukan tambahan untuk memperkaya pengajaran dan membantu murid yang memerlukan lebih banyak sokongan.

Menyediakan Latihan dan Penilaian

Selain daripada penerangan dan maklumat, bahan nota Pendidikan Islam Tahun 5 juga biasanya menyediakan pelbagai latihan dan penilaian. Ini termasuk latihan bertulis, soalan objektif, dan subjektif yang membantu murid mengaplikasikan pengetahuan mereka. Penilaian ini penting untuk mengukur tahap pemahaman murid dan membantu guru menilai keberkesanan pengajaran. Melalui penilaian berterusan, guru dapat mengenal pasti kelemahan dan memberikan sokongan yang diperlukan untuk memperbaiki prestasi murid.

Sumber Rujukan yang Terpercaya

Bahan nota Pendidikan Islam Tahun 5 disusun oleh pakar-pakar dalam bidang pendidikan Islam dan sering merujuk kepada sumber-sumber yang sahih seperti Al-Quran, Hadis, dan buku-buku rujukan yang diiktiraf. Ini memastikan bahawa maklumat yang disampaikan adalah tepat dan boleh dipercayai. Penggunaan sumber yang sahih juga penting untuk membentuk asas pemahaman yang kukuh tentang ajaran Islam dalam kalangan murid.

Secara keseluruhan, bahan nota Pendidikan Islam Tahun 5 menawarkan pelbagai kelebihan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Ia bukan sahaja memudahkan pemahaman konsep, tetapi juga menyokong pembelajaran aktif, memastikan kandungan yang relevan dan terkini, membantu guru dalam pengajaran, menyediakan latihan dan penilaian, serta merupakan sumber rujukan yang terpercaya. Dengan menggunakan bahan nota ini secara efektif, murid dapat memperkukuhkan pengetahuan dan penghayatan mereka terhadap ajaran Islam.

Rujukan

 1. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Islam Tahun 5. Putrajaya: KPM.
 2. Al-Quran Al-Karim.
 3. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim.
 4. Yusuf Al-Qaradawi. (2010). Fiqh Al-Aulawiyyat. Kaherah: Maktabah Wahbah.
 5. Hassan Al-Banna. (2007). Risalah Ta’lim. Beirut: Dar al-Shuruq.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Download PDF Latihan Serta Nota Pendidikan Islam Tahun 5 Akidah dan Ibadah Sekolah Rendah yang Champion”