Sale!

Download Bahan RPH Matematik Tingkatan 1 KSSM yang Awesome

Original price was: RM37.00.Current price is: RM35.00.

  • 140 Pages
  • Rancangan Pengajaran Harian
  • Format: Word, Zip
  • Bahasa: Bahasa Malaysia
  • Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
  • Softcopy disediakan
  • Diterima melalui email dalam masa 5 – 30 minit
SKU: UASA539 Categories: , ,

Description

Kongsi Hantaran

Bahan RPH Matematik Tingkatan 1 KSSM merupakan satu komponen penting dalam penyediaan pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. RPH ini dirancang dengan teliti untuk memastikan setiap aspek pembelajaran matematik di Tingkatan 1 dapat disampaikan dengan berkesan, sesuai dengan kehendak Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

ahan RPH ini bukan sahaja menyediakan panduan kepada guru dalam melaksanakan pengajaran harian, tetapi juga memastikan pelajar memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap topik-topik matematik yang diajar. Dengan adanya RPH ini, guru dapat merancang aktiviti pembelajaran yang lebih sistematik dan berstruktur, di samping memastikan objektif pembelajaran tercapai dengan efektif.

Penerangan Bahan RPH Matematik Tingkatan 1 KSSM

  • RPH Matematik Tingkatan 1 KSSM ini disediakan dan disusun oleh Cikgu Safa.
  • Sesuai untuk kegunaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).
  • Selaras dan terkini dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
  • Modul disediakan dalam format Word (editable).
  • RPH lengkap setahun. Senarai kandungan:
  1. Tema
  2. Tajuk
  3. Standard Kandungan
  4. Standard Pembelajaran
  5. Objektif Pembelajaran
  6. Kriteria Kejayaan
  7. Aktiviti lengkap beserta pilihan aktiviti
  8. Strategi PAK-21
  9. Kemahiran Berfikir
  10. Bahan Bantu Mengajar
  11. Elemen Merentas Kurikulum
  12. Nilai
  13. Pentaksiran
  14. Refleksi
  15. Aktiviti pengukuhan dan pengayaan
  • Turut dilengkapi dengan aktiviti berdasarkan pendekatan terbeza dan pendekatan pdp lain seperti pembelajaran masteri, pembelajaran koperatif dan sebagainya.

Dengan memiliki “Bahan RPH Matematik Tingkatan 1 KSSM”, guru dapat memastikan penyampaian pengajaran yang lebih teratur dan berkesan. RPH yang disusun rapi ini membantu guru dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan tahap kemampuan pelajar. Ia juga memastikan setiap aspek penting dalam pembelajaran matematik dapat dicapai, seterusnya meningkatkan kualiti pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu, mendapatkan bahan RPH ini adalah langkah yang bijak untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Download Bahan RPH Matematik Tingkatan 1 KSSM yang Awesome”