Sale!

Smart Borang Perekodan PDB Pendidikan Seni Visual SMK Tingkatan 1-5

Original price was: RM15.00.Current price is: RM10.00.

Berkenaan Borang Perekodan PDB Pendidikan Seni Visual SMK Tingkatan 1-5:

 • 29 Halaman: Borang ini terdiri daripada 29 halaman yang lengkap dengan butiran penting untuk merekod kemajuan.
 • Borang Jajaran / Perekodan PBD: Dirangka khas untuk proses Perekodan Kemajuan Murid (PBD), membantu dalam penilaian murid.
 • Format PDF dan Word: Disediakan dalam format PDF dan Word, membolehkan fleksibiliti dalam penggunaan dan penyelarasan dengan keperluan.
 • Bahasa dan KSSM: Sesuai dengan keperluan Bahasa dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).
 • Softcopy: Borang ini diterima dalam bentuk softcopy, memudahkan capaian dan penggunaan.
 • Penerimaan dalam Tempoh 5 – 30 Minit: Anda akan menerima borang ini melalui e-mel dalam tempoh 5 hingga 30 minit selepas tempahan.

Description

Kongsi Hantaran

Optimalkan Pembelajaran Seni Visual dengan Borang Perekodan PDB Pendidikan Seni Visual SMK Tingkatan 1-5 oleh Cikgu Yu Hao Ping

Dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tingkatan 1 hingga 5, penilaian merupakan aspek penting yang memainkan peranan besar dalam menilai kemajuan murid. Untuk memudahkan proses ini, Cikgu Yu Hao Ping dengan tekun telah menyusun Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) yang khas untuk mata pelajaran Seni Visual.

Borang Perekodan PDB Pendidikan Seni Visual SMK Penting untuk Pentaksiran Bilik Darjah:
 • Borang ini telah direka khusus untuk digunakan dalam sesi pentaksiran di bilik darjah, membolehkan guru untuk merekodkan kemajuan setiap murid secara sistematik.
Bukti Kemajuan Setiap Murid:
 • Berperanan sebagai bukti kemajuan setiap murid dalam mata pelajaran Seni Visual, membantu guru untuk menilai prestasi dan keperluan pembelajaran mereka.
Perlu Ditunjukkan pada Pemantauan:
 • Borang Perekodan Kemajuan Murid ini perlu ditunjukkan semasa sesi pemantauan dan audit, membuktikan kesan positif program pembelajaran yang dijalankan.
Disertakan dengan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP):
 • DSKP yang berkaitan dengan mata pelajaran Seni Visual turut disertakan, memastikan keserasian dengan kurikulum yang ditetapkan.
Borang Perekodan PDB Pendidikan Seni Visual SMK Guna Format Word yang Boleh Diedit:
 • Borang ini disediakan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan penyesuaian mengikut keperluan dan kehendak guru.

Dengan Borang Perekodan PDB Pendidikan Seni Visual SMK Tingkatan 1-5 ini, diharapkan proses penilaian dalam mata pelajaran Seni Visual di SMK Tingkatan 1 hingga 5 akan menjadi lebih sistematik, efisien, dan berkesan.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Smart Borang Perekodan PDB Pendidikan Seni Visual SMK Tingkatan 1-5”