Sale!

Smart Rekod PBD Pendidikan Moral SMK Tingkatan 1-5

Original price was: RM15.00.Current price is: RM10.00.

Penerangan Borang Perekodan PBD Pendidikan Moral SMK Tingkatan 1-5:

 • 18 halaman
 • Borang Jajaran / Perekodan PBD
 • Format PDF dan Word
 • Bahasa
 • Mengikuti Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
 • Tersedia dalam bentuk softcopy
 • Terima melalui email dalam 5 – 30 minit

Description

Kongsi Hantaran

Rekod PBD Pendidikan Moral SMK Tingkatan 1-5 Oleh: Cikgu Yu Hao Ping. Cikgu Yu Hao Ping dengan bangganya mempersembahkan kepada semua guru Pendidikan Moral di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) borang perekodan kemajuan murid yang inovatif ini. Dibangunkan dengan penuh teliti, borang ini tidak hanya menjadi alat pentaksiran bilik darjah, tetapi juga membawa bukti kemajuan setiap murid secara terperinci.

Buktikan Kemajuan:
 • Rekod PBD Pendidikan Moral SMK ini adalah dokumen penting untuk merekod kemajuan setiap murid dari Tingkatan 1 hingga 5.
 • Setiap catatan dalam borang ini memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan pelajar dari semasa ke semasa.
Penyokong Pemantauan:
 • Borang Rekod PBD Pendidikan Moral SMK perlu disediakan dan dikemaskini secara berkala untuk tujuan pemantauan oleh pihak pentadbir dan ibu bapa.
 • Dengan pemantauan yang teliti, kita dapat memastikan setiap pelajar menerima sokongan yang diperlukan untuk mencapai kejayaan.
Disertakan dengan DSKP:
 • Borang Perekodan Kemajuan ini disertakan dengan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk Pendidikan Moral, memastikan keserasian dengan kurikulum yang ditetapkan.
Rekod PBD Pendidikan Moral SMK dalam Format Word yang Dapat Diubahsuai:
 • Disediakan dalam format Word yang boleh diedit, memudahkan guru untuk menyesuaikan borang mengikut keperluan kelas dan murid masing-masing.

Dengan Borang Perekodan PBD Pendidikan Moral SMK Tingkatan 1-5 ini, proses pemantauan dan penilaian murid menjadi lebih efektif dan efisien. Mari kita bersama-sama membawa pendidikan ke tahap yang lebih tinggi!

Masalah Rutin Yang Mungkin Wujud Semasa Guru Membuat Rekod PBD Pendidikan Moral SMK

Semasa membuat rekod PBD (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) untuk Pendidikan Moral di Sekolah Menengah, guru mungkin menghadapi beberapa masalah rutin. Berikut adalah beberapa masalah yang mungkin timbul dan cara mengatasi masalah tersebut:

1. Kekurangan Masa dalam Melakukan Rekod PBD Pendidikan Moral SMK
 • Masalah: Guru mungkin menghadapi kesukaran untuk meluangkan masa yang mencukupi untuk merekod PBD dengan teliti kerana kesibukan dengan tugasan mengajar dan lain-lain tanggungjawab.
 • Penyelesaian:
  • Rancang jadual yang efisien bagi meluangkan masa khusus untuk merekod PBD setiap minggu.
  • Gunakan kaedah yang sistematik dan ringkas untuk merekodkan data.
2. Penilaian Subjektif:
 • Masalah: Penilaian PBD mungkin menjadi terlalu subjektif bergantung kepada pendapat guru semata-mata.
 • Penyelesaian:
  • Gunakan rubrik penilaian yang jelas dan objektif bagi setiap tugas dan aktiviti.
  • Libatkan pelajar dalam penilaian kendiri dan rekan sebaya.
3. Kekurangan Bahan Rujukan untuk membuat Rekod PBD Pendidikan Moral SMK:
 • Masalah: Guru mungkin menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bahan rujukan yang berkualiti untuk digunakan dalam proses pengajaran dan penilaian.
 • Penyelesaian:
  • Manfaatkan bahan rujukan dalam bentuk buku teks, bahan bacaan, dan sumber-sumber dalam talian yang berkualiti.
  • Berkongsi bahan-bahan yang berkualiti dengan guru-guru yang lain.
4. Penyediaan dan Pemantauan Tugasan:
 • Masalah: Guru mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan dan memantau tugasan yang sesuai bagi pelajar.
 • Penyelesaian:
  • Rancang tugasan yang relevan dengan matlamat pembelajaran dan kandungan kurikulum.
  • Berikan arahan yang jelas dan contoh-contoh yang sesuai untuk membantu pelajar memahami dan menyiapkan tugasan.
5. Kesukaran dalam Merekod Data:
 • Masalah: Guru mungkin menghadapi kesulitan dalam merekod data PBD dengan teliti dan sistematik.
 • Penyelesaian:
  • Berikan latihan kepada guru-guru mengenai cara yang betul untuk merekod data PBD.
  • Gunakan borang atau sistem yang mudah dan efisien untuk merekod data.
6. Pengurusan Maklumat Pelajar:
 • Masalah: Guru mungkin menghadapi kesukaran dalam menguruskan maklumat pelajar termasuk pencapaian, kehadiran, dan catatan lain yang berkaitan.
 • Penyelesaian:
  • Gunakan sistem pengurusan maklumat pelajar (misalnya, sistem pangkalan data pelajar) untuk menyimpan dan menguruskan maklumat pelajar dengan sistematik.
  • Libatkan pelajar dalam pemantauan dan pencatatan pencapaian mereka sendiri.
7. Komunikasi dengan Ibubapa:
 • Masalah: Kurangnya komunikasi dengan ibubapa mengenai pencapaian dan perkembangan pelajar.
 • Penyelesaian:
  • Berikan maklum balas kepada ibubapa mengenai pencapaian pelajar secara berkala.
  • Adakan sesi pertemuan dengan ibubapa untuk membincangkan perkembangan pelajar.

Dengan mengenal pasti masalah-masalah ini dan mencari penyelesaiannya, guru dapat menjalankan proses rekod PBD Pendidikan Moral di Sekolah Menengah dengan lebih berkesan dan sistematik.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Smart Rekod PBD Pendidikan Moral SMK Tingkatan 1-5”