Sale!

Ideal Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1-5

5.00 out of 5
(1 customer review)

Original price was: RM15.00.Current price is: RM10.00.

Penerangan Borang Perekodan PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1-5:

 • Dokumen berisi 41 halaman
 • Menggunakan Borang Jajaran / Perekodan PBD
 • Format PDF dan Word
 • Ditulis dalam Bahasa tertentu
 • Sesuai dengan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
 • Tersedia dalam bentuk softcopy
 • Pengiriman melalui email dalam rentang waktu 5 – 30 minit

Description

Kongsi Hantaran

Kemudahan Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1-5 yang Beri Banyak Manfaat

Dalam usaha memahami dan merangka perjalanan pembelajaran setiap pelajar, Cikgu Yu Hao Ping telah menyediakan Borang Perekodan Kemajuan (PBD) yang praktikal dan efektif untuk Pendidikan Islam di sekolah menengah kebangsaan.

Alat Pentaksiran Bilik Darjah yang Mantap:

 • PBD ini direka khas untuk digunakan dalam proses pentaksiran di dalam bilik darjah.
 • Menyediakan platform yang sistematik untuk merekod kemajuan setiap murid dari tingkatan 1 hingga 5.

Bukti Kemajuan Peribadi Setiap Murid:

 • Melalui PBD, setiap murid memiliki rekod kemajuan peribadi yang memberi gambaran jelas tentang pencapaian mereka dalam Pendidikan Islam.
 • Ini membolehkan guru dan pelajar sendiri untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka.

Pemantauan yang Lebih Mudah:

 • PBD adalah alat yang ideal untuk pemantauan berterusan terhadap prestasi murid.
 • Guru, ibu bapa, dan pentadbir sekolah boleh merujuk kepada PBD untuk mendapatkan gambaran holistik tentang pencapaian murid.

Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1-5 Disertakan dengan DSKP:

 • DSKP (Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran) disertakan dalam PBD, memudahkan guru dalam merancang aktiviti pembelajaran dan pentaksiran yang bersesuaian.

Format Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1-5 Mudah Diubahsuai:

 • PBD disediakan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan guru untuk menyesuaikan borang mengikut keperluan kelas masing-masing.

Dengan Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1-5 ini, Cikgu Yu Hao Ping telah menyediakan satu alat yang berkesan untuk memperkasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah, menjadikan setiap langkah pembelajaran satu perjalanan yang diterokai dan dipelajari dengan teliti.

PBD Pendidikan Islam di Sekolah menengah perlu diperketatkan?

Pertanyaan itu memang memicu berbagai pendapat. Pendapat yang beragam ini biasanya berkaitan dengan pengajaran agama, norma-norma, dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Beberapa orang berpendapat bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah menengah perlu diperketatkan agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.

Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa pendidikan agama harus tetap bersifat inklusif dan menghormati beragam keyakinan agama yang ada di masyarakat. Mereka mungkin berpendapat bahwa pendidikan agama tidak perlu diperketatkan, tetapi lebih baik diberikan dalam kerangka yang menghormati keberagaman agama.

Keputusan untuk memperketatkan atau tidak pendidikan agama Islam di sekolah menengah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk nilai-nilai keagamaan, keperluan pelajar, keseragamanan Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1-5, dan keragaman masyarakat. Ini adalah pembahasan yang kompleks dan perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk para ahli pendidikan, pemimpin agama, dan masyarakat umum.

Tips Penggunaan Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1-5

Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1-5 adalah alat penting yang digunakan oleh guru untuk merekod dan menilai pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Berikut adalah beberapa tips untuk menggunakan borang perekodan PBD dengan lebih efektif:

1. Pahami Struktur Borang:
 • Kenali struktur borang PBD dengan teliti. Pastikan Anda memahami bagaimana borang tersebut disusun dan fungsi setiap bahagian.
2. Tetapkan Matlamat Pembelajaran:
 • Tetapkan matlamat pembelajaran yang jelas bagi setiap sesi pengajaran.
 • Pastikan matlamat pembelajaran berkait rapat dengan kurikulum dan keperluan pelajar.
3. Rancang Aktiviti Pembelajaran:
 • Rancang aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk mencapai matlamat pembelajaran.
 • Pastikan aktiviti tersebut menggalakkan pelibatan aktif pelajar.
4. Gunakan Teknik Penilaian yang Pelbagai:
 • Gunakan pelbagai teknik penilaian termasuk ujian bertulis, projek, tugasan, dan pemerhatian kelas.
 • Pastikan teknik penilaian yang digunakan dapat mengukur pelbagai aspek pembelajaran seperti pemahaman, aplikasi, dan penilaian spiritual.
5. Rekod Pencapaian Pelajar:
 • Rekod pencapaian pelajar secara sistematik dalam borang PBD.
 • Pastikan semua data yang diperlukan direkodkan dengan teliti.
6. Berikan Maklum Balas:
 • Berikan maklum balas kepada pelajar mengenai pencapaian mereka secara berkala.
 • Gunakan maklum balas ini sebagai peluang untuk meningkatkan prestasi pelajar.
7. Libatkan Pelajar:
 • Libatkan pelajar dalam proses penilaian dan rekod pencapaian mereka.
 • Berikan peluang kepada mereka untuk merefleksikan pembelajaran mereka sendiri.
8. Kaji Semula dan Perbaiki:
 • Lakukan kajian semula secara berkala terhadap rekod pencapaian pelajar.
 • Gunakan data yang terkumpul untuk membuat penyesuaian dan perbaikan dalam pengajaran dan penilaian.
9. Berkongsi Maklumat:
 • Berkongsi maklumat tentang pencapaian pelajar dengan ibu bapa dan pihak pentadbiran sekolah.
 • Libatkan ibu bapa dalam pembangunan dan pemantauan pencapaian pelajar.
10. Terus Berkembang:
 • Teruskan untuk mengikuti latihan dan pembangunan profesional dalam bidang penilaian dan pengajaran.
 • Sentiasa buka minda terhadap kaedah-kaedah baru dan amalan terbaik dalam penilaian dan pengajaran Pendidikan Islam.

Dengan mengamalkan tips-tips ini, Anda dapat menggunakan Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1-5 dengan lebih efektif untuk menilai dan merekod pencapaian pelajar dengan lebih sistematik dan teliti.

1 review for Ideal Rekod PBD Pendidikan Islam SMK Tingkatan 1-5

 1. Avatar of Umi Anna Basyirah
  5 out of 5

  Umi Anna Basyirah

  Terima kasih.

Add a review