Sale!

Top Rekod PBD Asas Sains Komputer SMK Tingkatan 1-3

Original price was: RM15.00.Current price is: RM10.00.

Penerangan modul Borang Perekodan PBD Asas Sains Komputer SMK Tingkatan 1-3:

 • 7 Halaman: Borang ini terdiri daripada 7 halaman yang menyediakan ruang untuk merekod kemajuan murid.
 • Borang Jajaran / Perekodan PBD: Dirangka khas untuk proses Perekodan Kemajuan Murid (PBD), membantu dalam penilaian murid.
 • Format PDF dan Word: Disediakan dalam format PDF dan Word, membolehkan fleksibiliti dalam penggunaan dan penyelarasan dengan keperluan.
 • Bahasa dan KSSM: Sesuai dengan keperluan Bahasa dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).
 • Softcopy: Borang ini diterima dalam bentuk softcopy, memudahkan capaian dan penggunaan.
 • Penerimaan dalam Tempoh 5 – 30 Minit: Anda akan menerima borang ini melalui e-mel dalam tempoh 5 hingga 30 minit selepas tempahan.
SKU: UASA2599 Category:

Description

Kongsi Hantaran

Optimalkan Proses Pembelajaran dengan Borang Rekod PBD Asas Sains Komputer SMK Tingkatan 1-3 oleh Cikgu Yu Hao Ping

Dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran Asas Sains Komputer di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tingkatan 1 hingga 3, penilaian merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Oleh itu, Cikgu Yu Hao Ping telah menyusun Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) khas untuk mata pelajaran ini.

Rekod PBD Asas Sains Komputer SMK Penting untuk Pentaksiran Bilik Darjah:

 • Borang Rekod PBD Asas Sains Komputer SMK ini direka khusus untuk digunakan dalam sesi pentaksiran di bilik darjah, membolehkan guru untuk merekodkan kemajuan setiap murid secara sistematik.

Bukti Kemajuan Setiap Murid Melalui Rekod PBD Asas Sains Komputer SMK:

 • Berperanan sebagai bukti kemajuan setiap murid dalam mata pelajaran Asas Sains Komputer, membantu guru untuk menilai prestasi dan keperluan pembelajaran mereka.

Perlu Ditunjukkan pada Pemantauan:

 • Borang Perekodan Kemajuan Murid ini perlu ditunjukkan semasa sesi pemantauan dan audit, membuktikan kesan positif program pembelajaran yang dijalankan.

Rekod PBD Asas Sains Komputer SMK Disertakan dengan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP):

 • DSKP yang berkaitan dengan mata pelajaran Asas Sains Komputer turut disertakan, memastikan keserasian dengan kurikulum yang ditetapkan.

Rekod PBD Asas Sains Komputer SMK dibuat dalam Format Word yang Boleh Diedit:

 • Borang ini disediakan dalam format Word yang boleh diedit, membolehkan penyesuaian mengikut keperluan dan kehendak guru.

Dengan Rekod PBD Asas Sains Komputer SMK Tingkatan 1-3 ini, diharapkan proses penilaian dalam mata pelajaran Asas Sains Komputer di SMK Tingkatan 1 hingga 3 akan menjadi lebih sistematik, efisien, dan berkesan.

Kenapa Subjek Asas Sains Komputer di Perkenalkan?

Pendahuluan

Sains Komputer merupakan aspek penting dalam dunia digital yang semakin berkembang pesat. Pengenalan subjek Asas Sains Komputer di peringkat sekolah menengah adalah langkah yang penting untuk memastikan pelajar mempunyai keupayaan asas dalam memahami teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Dalam karangan ini, kami akan mengulas keperluan, manfaat, dan implikasi pengenalan subjek Asas Sains Komputer di sekolah menengah.

Keperluan Pengenalan Subjek Asas Sains Komputer

Pengenalan subjek Asas Sains Komputer di sekolah menengah adalah penting disebabkan beberapa sebab berikut:

 1. Relevan dengan Dunia Digital: Sains Komputer adalah aspek penting dalam dunia digital yang semakin berkembang pesat. Pengenalan subjek ini membolehkan pelajar memahami prinsip-prinsip asas yang menjadi landasan kepada teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).
 2. Peningkatan Kebolehan Teknologi: Subjek ini membantu pelajar memahami dan menguasai kemahiran asas dalam penggunaan komputer, termasuk pengendalian perisian seperti pengolah kata, spreadsheet, dan penyuntingan multimedia.
 3. Persediaan untuk Pasaran Pekerjaan: Kebolehan dalam Sains Komputer adalah aset yang penting dalam pasaran pekerjaan yang semakin kompetitif. Pelajar yang memahami asas Sains Komputer akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan keperluan industri dan mempunyai peluang pekerjaan yang lebih baik.
 4. Pembangunan Kemahiran Digital: Subjek ini membantu dalam pembangunan kemahiran digital yang diperlukan dalam kehidupan seharian, termasuk pengurusan maklumat, komunikasi digital, dan kreativiti dalam penggunaan teknologi.
 5. Pembangunan Kreativiti dan Inovasi: Pembelajaran Sains Komputer juga membolehkan pelajar mengembangkan kreativiti dan inovasi dalam penggunaan teknologi untuk penyelesaian masalah dan penciptaan konten digital.
 6. Peningkatan Literasi Digital: Memahami asas Sains Komputer membantu meningkatkan literasi digital pelajar, membolehkan mereka mengambil manfaat sepenuhnya dari teknologi yang ada dengan lebih bijak dan bertanggungjawab.
 7. Persediaan untuk Bidang STEM: Pengenalan awal kepada Sains Komputer dapat memberikan asas yang kukuh kepada pelajar yang berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik) selepas tamat sekolah.
 8. Menyokong Pembelajaran Lain: Pengetahuan dalam Sains Komputer dapat menyokong pembelajaran dalam pelbagai bidang lain seperti Matematik, Sains, dan Kreativiti Digital.

Kesimpulan
Pengenalan subjek Asas Sains Komputer di peringkat sekolah menengah adalah penting bagi memastikan pelajar mempunyai keupayaan asas dalam memahami dan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Subjek ini membantu mempersiapkan pelajar untuk menghadapi dunia yang semakin digital dan teknologi yang semakin maju, serta memberikan asas yang kukuh bagi perkembangan kemahiran digital mereka. Dengan itu, pengenalan subjek Asas Sains Komputer di sekolah menengah adalah langkah yang positif dalam memenuhi keperluan masa kini dan masa depan dalam dunia digital yang sentiasa berubah.

Akhir kata, penggunaan Rekod PBD Asas Sains Komputer SMK adalah 1 keperluan untuk guru menilai tahap perkembangan murid dalam pembelajaran subjek ASK ini.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Top Rekod PBD Asas Sains Komputer SMK Tingkatan 1-3”