Sale!

Download Soalan Latihan Pemahaman BM Tahun 2 yang Best ada 906 Soalan

Original price was: RM22.00.Current price is: RM19.90.

 • 174 muka surat
 • Kandungan subjektif, objektif, nota ringkas, contoh jawapan, skema jawapan
 • Format PDF
 • Bahasa
 • KSSR Semakan
 • Softcopy akan dihantar melalui e-mel dalam masa 5 hingga 30 minit
SKU: UASA147 Categories: , ,

Description

Kongsi Hantaran

Latihan Pemahaman BM Tahun 2 adalah satu sumber penting untuk membantu murid-murid memperkukuhkan pemahaman mereka terhadap Bahasa Melayu. Ia dirancang khas untuk meningkatkan kemahiran dalam menafsir dan menggunakan bahasa dengan betul dalam pelbagai konteks.

Penerangan Latihan Pemahaman BM Tahun 2

 • Mengandungi 906 Soalan dan Jawapan merangkumi:
 • Pemahaman Bahagian A – Sistem Bahasa
  • Kata Nama Am dan Kata Nama Khas
  • Kata Ganti Nama Diri
  • Kata Kerja
  • Imbuhan
  • Kata Ganda
  • Penjodoh Bilangan
  • Kata Sendi
  • Kata Bilangan
  • Kata Arah
  • Kata Tunjuk
  • Kata Hubung
  • Kata Majmuk
  • Kata Perintah
  • Kata Seru
  • Kata Tanya
  • Simpulan Bahasa
  • Kata Adjektif
  • Sinonim
  • Antonim
  • Ayat sama Maksud
  • Ayat yang Betul
  • Ayat Tanya
  • Pemahaman – Petikan (Pilihan Jawapan)
 • Pemahaman Bahagian B
  • Bahagian B – Soalan 21
  • Aspek Penggunaan Kata
  • Pemahaman – Petikan (soalan struktur)

Latihan Pemahaman BM Tahun 2 penting kerana ia membekalkan murid dengan latihan yang sistematik dan menyeluruh dalam pelbagai aspek Bahasa Melayu. Ini membantu meningkatkan kemahiran mereka dalam membaca, memahami, dan menggunakan bahasa dengan lebih tepat dan efektif. Dengan berlatih menggunakan soalan dan jawapan yang berbentuk bervariasi, murid dapat memperluas pemahaman mereka terhadap struktur bahasa serta meningkatkan kebolehan mereka untuk menyatakan dan mengkomunikasikan pemikiran mereka dengan lebih jelas dan efisien.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Download Soalan Latihan Pemahaman BM Tahun 2 yang Best ada 906 Soalan”