Soalan Latihan Biologi Tingkatan 4 Bab 6-9 yang Amazing

RM18.50

 • 101 Pages
 • Mengandungi Contoh Jawapan, Skema Jawapan, dan Subjektif
 • Format PDF
 • Disediakan dalam dwibahasa, Dual Language Programme (DLP)
 • Berdasarkan KSSM
 • Softcopy akan dihantar
 • Terima melalui email dalam masa 5 – 30 minit
SKU: UASA110 Categories: ,

Description

Kongsi Hantaran

Latihan Biologi Tingkatan 4 adalah bahan pendidikan yang dirancang khusus untuk membantu pelajar Tingkatan 4 memahami dan menguasai subjek Biologi. Latihan ini meliputi pelbagai topik penting yang termasuk dalam sukatan pelajaran dan disusun dengan cara yang memudahkan pelajar untuk belajar secara berkesan. Latihan ini bukan sahaja membantu pelajar dalam persiapan peperiksaan, tetapi juga memperkukuh pemahaman mereka tentang konsep-konsep asas dalam Biologi. Dengan latihan yang disusun rapi dan lengkap, pelajar dapat mengatasi sebarang kelemahan dalam subjek ini dan mencapai kecemerlangan akademik.

Penerangan Bahan Latihan Biologi Tingkatan 4

 • DISEDIAKAN DALAM DUA FORMAT DWIBAHASA – BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS
  • Bahan latihan ini disediakan dalam kedua-dua Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk memudahkan pelajar yang lebih selesa belajar dalam bahasa pilihan mereka.
 • JAWAPAN LENGKAP DISEDIAKAN BAGI SETIAP BAB DAN MODUL
  • Setiap bab dan modul dalam bahan latihan ini disertakan dengan jawapan lengkap bagi memastikan pelajar dapat menyemak dan memahami jawapan yang betul.
 • ILUSTRASI TURUT DISEDIAKAN BAGI SOALAN DAN JAWAPAN BERKAITAN
  • Bahan latihan ini juga dilengkapi dengan ilustrasi untuk membantu pelajar memahami soalan dan jawapan dengan lebih jelas dan visual.
 • Format Bahasa
  • Bab 6: DNA, Mitosis dan Meiosis
  • Bab 7: Respirasi Aerob dan Fermentasi
  • Bab 8: Mekanisme Pernafasan dan Pertukaran Gas
  • Bab 9: Sistem Pencernaan, Pencernaan dan Asimilasi
 • Format English
  • Chapter 6: DNA, Mitosis and Meiosis
  • Chapter 7: Aerobic Respiration and Fermentation
  • Chapter 8: Breathing Mechanism and Gaseous Exchange
  • Chapter 9: Digestive System, Digestion and Assimilation

Kesimpulannya, mendapatkan “Latihan Biologi Tingkatan 4” adalah langkah bijak bagi pelajar yang ingin mencapai kecemerlangan dalam subjek Biologi. Dengan bahan latihan yang disusun rapi, jawapan lengkap, dan ilustrasi yang membantu pemahaman, pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan mengukuhkan pengetahuan mereka. Tambahan pula Latihan Biologi Tingkatan 4, format dwibahasa membolehkan pelajar memilih bahasa yang paling mereka kuasai, seterusnya memaksimakan potensi pembelajaran mereka.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Soalan Latihan Biologi Tingkatan 4 Bab 6-9 yang Amazing”