Sale!

Soalan Ujian Pertengahan Tahun Sejarah Tingkatan 1 2024 yang Smart

Original price was: RM20.00.Current price is: RM18.00.

 • 24 Muka Surat
 • Objektif, Skema Jawapan, Standard Pembelajaran (SP), Subjektif
 • Format PDF dan Word
 • Bahasa Melayu
 • Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
 • Salinan Digital (Softcopy)
 • Terima melalui email dalam masa 5 – 30 minit
SKU: UASA2662 Categories: ,

Description

Kongsi Hantaran

Adakah anda seorang guru atau pelajar yang sedang mencari bahan latihan berkualiti untuk persediaan Ujian Pertengahan Tahun Sejarah Tingkatan 1 2024? Kami memperkenalkan 2 Set Ujian Pertengahan Sesi Akademik Sejarah Tingkatan 1 (UPSA 2024/2025) yang disusun khas oleh Cikgu Sejarah berpengalaman.

Kenapa Pilih Modul Ujian Pertengahan Tahun Sejarah Tingkatan 1 2024?

Menggunakan Format Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA)

Set modul ini disusun mengikut format terkini Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) bagi memastikan pelajar mendapat latihan yang relevan dan berkualiti, serta bersedia dengan format ujian sebenar.

Modul Komprehensif

Modul ini merangkumi tiga bahagian penting dalam peperiksaan:

 • Bahagian A (20 Markah): Soalan objektif untuk menguji pengetahuan asas pelajar.
 • Bahagian B (40 Markah): Soalan struktur yang memerlukan jawapan lebih terperinci.
 • Bahagian C (20 Markah): Soalan esei untuk mengukur keupayaan pelajar dalam menganalisis dan menyampaikan maklumat sejarah.

Meliputi Unit 1 Hingga 4

Modul Ujian Pertengahan Tahun Sejarah Tingkatan 1 2024 ini direka untuk menilai pengetahuan pelajar tentang Unit 1 hingga 4, memastikan pelajar memahami dengan baik topik-topik awal yang penting dalam kurikulum Sejarah Tingkatan 1.

Jawapan Lengkap Disediakan

Setiap set soalan dilengkapi dengan jawapan lengkap untuk membantu pelajar menyemak dan memahami kesalahan mereka. Ini juga membolehkan pelajar belajar secara kendiri dan meningkatkan kefahaman mereka tentang subjek Sejarah.

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran

Modul ini turut disertakan dengan standard kandungan dan standard pembelajaran yang membantu guru memastikan setiap soalan yang diberikan relevan dan menepati kehendak kurikulum.

Format Soalan Mudah Diakses

Soalan-soalan dalam modul ini disediakan dalam dua format yang mudah diakses:

 • PDF: Untuk dicetak dan digunakan terus.
 • Word (Boleh Edit): Membolehkan guru menyesuaikan soalan mengikut keperluan pelajar mereka.

Kelebihan Bahan Soalan Ujian Pertengahan Tahun Sejarah Tingkatan 1 2024

1. Memperkenalkan Pembelajaran Aktif

Penglibatan Pelajar Secara Langsung
Bahan soalan ujian pertengahan tahun Sejarah Tingkatan 1 2024 dirancang untuk menggalakkan penglibatan pelajar secara langsung dalam proses pembelajaran. Soalan-soalan ini tidak hanya memerlukan hafalan fakta sejarah, tetapi juga melibatkan analisis, penerapan konsep, dan penilaian maklumat. Dengan pendekatan ini, pelajar lebih aktif dalam memahami konteks sejarah, mengaitkan peristiwa masa lampau dengan dunia moden, dan mengembangkan pemikiran kritis mereka.

2. Mengukur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Soalan Berbentuk Analitis dan Sintesis
Soalan ujian pertengahan tahun dirumus untuk menilai kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) pelajar. Contoh soalan mungkin termasuk analisis sebab dan akibat peristiwa sejarah, membandingkan dan membezakan tokoh sejarah, serta membuat sintesis maklumat dari pelbagai sumber. Ini bukan sahaja meningkatkan kemampuan pelajar dalam memahami sejarah tetapi juga mempersiapkan mereka untuk cabaran akademik yang lebih tinggi di masa hadapan.

3. Menggalakkan Pembelajaran Berasaskan Penyelidikan

Penyelidikan dan Sumber Sekunder
Bahan soalan ujian ini sering merujuk kepada sumber sekunder yang sahih seperti artikel jurnal, buku rujukan, dan dokumen sejarah. Ini menggalakkan pelajar untuk melakukan penyelidikan sendiri, mencari maklumat tambahan, dan memahami bagaimana sejarah ditafsirkan oleh pelbagai pihak. Dengan cara ini, pelajar dapat mengembangkan kemahiran penyelidikan dan analisis kritis yang penting untuk pembelajaran sepanjang hayat.

4. Menyediakan Penilaian Yang Seimbang

Gabungan Soalan Objektif dan Subjektif
Ujian pertengahan tahun Sejarah Tingkatan 1 2024 menyertakan gabungan soalan objektif (pilihan ganda, benar atau salah) dan subjektif (esei, jawapan pendek). Gabungan ini memastikan penilaian yang seimbang, di mana pelajar dinilai dari segi pengetahuan faktual serta kemampuan mereka untuk menyusun dan menyampaikan hujah sejarah yang berstruktur. Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kemahiran dan pengetahuan pelajar dalam mata pelajaran sejarah.

5. Memupuk Minat Terhadap Sejarah

Pendekatan Kontekstual dan Naratif
Bahan soalan dirancang untuk memupuk minat pelajar terhadap sejarah dengan pendekatan kontekstual dan naratif. Soalan yang mengaitkan peristiwa sejarah dengan cerita atau situasi yang relevan dengan kehidupan pelajar boleh menjadikan sejarah lebih menarik dan bermakna. Pendekatan ini membantu pelajar melihat sejarah bukan hanya sebagai subjek akademik, tetapi sebagai sesuatu yang relevan dan berkaitan dengan identiti dan warisan mereka.

Jangan lepaskan peluang untuk memiliki modul latihan yang komprehensif dan berkualiti ini. Persiapkan diri anda atau anak didik anda dengan modul Ujian Pertengahan Tahun Sejarah Tingkatan 1 2024 dan tingkatkan prestasi dalam subjek Sejarah dengan lebih berkesan.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Soalan Ujian Pertengahan Tahun Sejarah Tingkatan 1 2024 yang Smart”