Sale!

Bahan RPH Prasekolah Minggu 8 (Pekerjaan Bukan Uniform) Sangat Interesting

Original price was: RM15.00.Current price is: RM12.50.

Tawaran Hebat untuk Guru:

 • 91 halaman penuh dengan bahan berkualiti
 • Bahan Bantu Mengajar, Lembaran Kerja, Rancangan Pengajaran Harian, dan Standard Pembelajaran
 • Siap dalam format PDF, Power Point, dan Word
 • Sesuai untuk pelbagai tahap penguasaan bahasa
 • Memenuhi keperluan Kurikulum Standard Pendidikan Kebangsaan (KSPK)
 • Mudah didapati dalam softcopy
 • Terima melalui emel dalam masa 5 – 30 minit sahaja
SKU: UASA2685 Categories: ,

Description

Kongsi Hantaran

Selamat datang kepada semua guru prasekolah! Kami dengan bangga mempersembahkan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk Minggu 8 dengan tajuk “Pekerjaan Bukan Beruniform” yang disusun oleh Cikgu Amn. RPH ini direka khas untuk memenuhi keperluan kurikulum Program Transformasi Sekolah 2025 serta selaras dengan panduan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Keistimewaan Bahan RPH Prasekolah Minggu 8 (Pekerjaan Bukan Uniform)

1. Kesesuaian dengan Kurikulum

RPH ini dirangka mengikut Standard Pembelajaran (SP), objektif, dan kriteria kejayaan yang telah ditetapkan. Ini memastikan pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan mantap dan terarah.

2. Format Mudah Edit

Disediakan dalam format Word, RPH ini boleh diedit mengikut keperluan dan kehendak guru. Ini memudahkan penyesuaian mengikut konteks dan keperluan kelas masing-masing.

3. Kesepaduan dan Kualiti

Bahan RPH Prasekolah Minggu 8 (Pekerjaan Bukan Uniform) ini tidak hanya menitikberatkan aspek akademik, tetapi juga memperincikan aspek kesepaduan, bahan ABM (Alat Bantu Mengajar), impak pembelajaran, serta catatan penting untuk perhatian guru.

4. Pendekatan Pemerkasaan Murid

Pendekatan Pemerkasaan Murid (PAK21) turut diberikan perhatian dalam penyusunan RPH ini, memastikan pengajaran berkesan dan membangunkan potensi pelajar.

5. Bahan Sumber Lengkap

Selain RPH, modul aktiviti turut disediakan dalam format PDF dan PowerPoint yang boleh diedit. Ini memudahkan guru dalam menyampaikan pelbagai aktiviti pembelajaran kepada murid.

6. Inovatif dan Interaktif

Bahan RPH Prasekolah Minggu 8 (Pekerjaan Bukan Uniform) ini turut menyediakan bahan pembelajaran untuk Pendidikan Sivik dan CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), memperluaskan spektrum pembelajaran murid dalam pelbagai aspek.

Apa Manfaat Pembelian Bahan RPH Prasekolah Minggu 8 (Pekerjaan Bukan Uniform)?

Setiap pembelian RPH 2024 Prasekolah: Minggu 8 akan menerima:

 1. RPH 2024 Prasekolah: Minggu 8 (Format Word) – Untuk pengeditan dan penyesuaian.
 2. Modul Aktiviti Minggu 8 (Format PDF) – Untuk bahan pembelajaran yang lengkap.
 3. Modul Aktiviti Minggu 8 (Format PowerPoint) – Untuk pembelajaran interaktif di dalam kelas.

Jangan lepaskan peluang untuk memperoleh Bahan RPH Prasekolah Minggu 8 (Pekerjaan Bukan Uniform) yang lengkap dan bahan sumber pembelajaran yang inovatif ini. Dengan RPH 2024 Prasekolah: Minggu 8, anda akan memperoleh alat yang diperlukan untuk memimpin pengajaran yang berkesan dan meningkatkan pembelajaran murid. Segera miliki salinan anda hari ini!

Kaedah Guna Bahan RPH Prasekolah Minggu 8 (Pekerjaan Bukan Uniform)

Untuk menggunakan Bahan RPH Prasekolah Minggu 8 tentang Pekerjaan Bukan Uniform dengan cara yang terbaik, berikut adalah langkah-langkahnya:

 1. Pilih Tema Pekerjaan Bukan Uniform: Mulakan dengan memilih tema yang sesuai, seperti pekerjaan dalam sektor perkhidmatan atau pekerjaan profesional yang tidak memerlukan pakaian seragam.
 2. Identifikasi Objektif Pembelajaran: Tentukan objektif pembelajaran yang jelas berdasarkan kepada Bahan RPH. Objektif ini harus menyatakan apa yang diharapkan murid dapat pelajari atau capai selepas menggunakan bahan tersebut.
 3. Rancang Aktiviti Pembelajaran: Berdasarkan kepada Bahan RPH, rancang aktiviti yang sesuai untuk mencapai objektif pembelajaran. Aktiviti ini haruslah melibatkan interaksi aktif murid dan pengalaman langsung dengan konsep-konsep yang diajarkan.
 4. Sediakan Bahan Bantu Mengajar: Persiapkan bahan-bahan bantu mengajar seperti gambar, poster, atau alat permainan yang berkaitan dengan tema pekerjaan bukan uniform. Bahan-bahan ini akan membantu memperjelaskan konsep kepada murid dengan lebih jelas.
 5. Lakukan Aktiviti Pembelajaran: Jalankan aktiviti pembelajaran yang telah dirancang dengan teliti. Pastikan untuk memberi arahan yang jelas kepada murid dan beri peluang kepada mereka untuk bertanya jika ada kekeliruan.
 6. Berikan Penilaian: Sesudah aktiviti selesai, berikan penilaian kepada murid berdasarkan kepada pencapaian objektif pembelajaran. Penilaian ini boleh berbentuk penilaian formatif seperti pengamatan terhadap respons murid atau penilaian sumatif melalui ujian kecil.
 7. Berikan Maklum Balas: Akhir sekali, berikan maklum balas kepada murid berdasarkan pencapaian mereka dalam aktiviti pembelajaran. Berikan pujian kepada usaha yang baik dan berikan panduan untuk peningkatan jika diperlukan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda akan dapat menggunakan Bahan RPH Prasekolah Minggu 8 tentang Pekerjaan Bukan Uniform dengan cara yang efektif untuk pembelajaran murid.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bahan RPH Prasekolah Minggu 8 (Pekerjaan Bukan Uniform) Sangat Interesting”