Sale!

Download Bahan RPH Perniagaan Tingkatan 5 KSSM yang Quality untuk Guru

Original price was: RM37.00.Current price is: RM35.00.

SKU: UASA381 Categories: , ,

Description

Kongsi Hantaran

Bahan RPH Perniagaan Tingkatan 5 KSSM yang disediakan oleh Cikgu Safa merupakan satu sumber yang amat berguna untuk para guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran yang berkesan. Bahan ini direka khas mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Setiap modul RPH Perniagaan Tingkatan 5 KSSM dalam RPH ini disediakan dalam format Word yang boleh disunting, memudahkan guru untuk menyesuaikan bahan mengikut keperluan pengajaran mereka. RPH ini merangkumi pelbagai standard kandungan seperti pengurusan sumber manusia, pengurusan sumber fizikal dan teknologi, sumber pembiayaan perniagaan, penyata kewangan perniagaan, persediaan menjadi usahawan, persediaan memulakan perniagaan, dan merancang pengendalian perniagaan. Keseluruhan RPH ini lengkap untuk satu tahun, menyediakan tema, tajuk, standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran, kriteria kejayaan, aktiviti lengkap, strategi PAK-21, kemahiran berfikir, bahan bantu mengajar, elemen merentas kurikulum, nilai, pentaksiran, refleksi, serta aktiviti pengukuhan dan pengayaan. Aktiviti yang disediakan juga berasaskan pendekatan terbeza dan pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran masteri dan pembelajaran koperatif.

Penerangan Bahan RPH Perniagaan Tingkatan 5 KSSM

 • RPH Perniagaan Tingkatan 5 KSSM ini disediakan dan disusun oleh Cikgu Safa.
 • Sesuai untuk kegunaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).
 • Selaras dan terkini dengan kehendak KPM.
 • Modul disediakan dalam format Word (editable).
 • 7 standard kandungan yang disediakan:
 1. Pengurusan Sumber Manusia
 2. Pengurusan Sumber Fizikal dan Teknologi
 3. Sumber Pembiayaan Perniagaan
 4. Penyata Kewangan Perniagaan
 5. Persediaan Menjadi Usahawan
 6. Persediaan Memulakan Perniagaan
 7. Merancang Pengendalian Perniagaan
 • RPH lengkap setahun dengan senarai kandungan:
 • Tema
 • Tajuk
 • Standard Kandungan
 • Standard Pembelajaran
 • Objektif Pembelajaran
 • Kriteria Kejayaan
 • Aktiviti lengkap beserta pilihan aktiviti
 • Strategi PAK-21
 • Kemahiran Berfikir
 • Bahan Bantu Mengajar
 • Elemen Merentas Kurikulum
 • Nilai
 • Pentaksiran
 • Refleksi
 • Aktiviti pengukuhan dan pengayaan
 • Turut dilengkapi dengan aktiviti berdasarkan pendekatan terbeza dan pendekatan pembelajaran lain seperti pembelajaran masteri, pembelajaran koperatif, dan sebagainya.

Kesimpulannya, mendapatkan bahan RPH Perniagaan Tingkatan 5 KSSM ini adalah satu langkah yang bijak kerana ia menyediakan segala yang diperlukan oleh guru untuk menjalankan sesi pembelajaran yang komprehensif dan berkesan sepanjang tahun. Bahan yang disusun dengan rapi dan selaras dengan kurikulum KPM ini bukan sahaja memudahkan guru tetapi juga memastikan pelajar mendapat pendidikan yang berkualiti.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Download Bahan RPH Perniagaan Tingkatan 5 KSSM yang Quality untuk Guru”