Sale!

Smart Rekod PBD PJPK SMK Tingkatan 1-5

Original price was: RM15.00.Current price is: RM10.00.

Borang Perekodan PBD Pendidikan Jasmani dan Kesihatan SMK Tingkatan 1-5

 • Dokumen berjumlah 74 halaman.
 • Menggunakan Borang Jajaran / Perekodan PBD.
 • Tersedia dalam format PDF dan Word.
 • Dalam bahasa tertentu.
 • Sesuai dengan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).
 • Disediakan dalam bentuk softcopy.
 • Penerimaan melalui emel dalam waktu 5 hingga 30 minit.

Description

Kongsi Hantaran

Penyediaan yang Luar Biasa: Rekod PBD PJPK SMK Tingkatan 1-5

Ditulis oleh: Cikgu Yu Hao Ping

Borang Perekodan Kemajuan Murid (PBD) dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan kini telah tersedia untuk kegunaan anda di bilik darjah! Ini adalah alat yang penting dalam proses pentaksiran dan pemantauan murid, dan saya, Cikgu Yu Hao Ping, dengan bangga menyediakannya untuk anda.

Apa yang menjadikan Rekod PBD PJPK SMK Tingkatan 1-5 ini istimewa?

 • Bukti Kemajuan Murid: Borang ini dirangka khas untuk merekod kemajuan setiap murid dari Tingkatan 1 hingga 5. Setiap maklumat yang direkodkan akan menjadi bukti yang berguna bagi proses penilaian dan penambahbaikan.
 • Penting untuk Pemantauan: Dengan menggunakan PBD, anda dapat memantau perkembangan murid secara berterusan. Ia membolehkan anda mengenal pasti sebarang keperluan pembelajaran tambahan atau sokongan yang diperlukan oleh murid.
 • Rekod PBD PJPK SMK Tingkatan 1-5 Disertakan DSKP: Borang ini disusun mengikut Garis Panduan Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini memastikan bahawa setiap rekod yang direkodkan selari dengan matlamat pembelajaran yang ditetapkan.
 • Disediakan dalam Format Word: Borang ini boleh diedit mengikut keperluan anda. Anda bebas untuk menyesuaikan borang mengikut ciri-ciri unik dan keperluan bilik darjah anda.

Dapatkan PBD ini hari ini dan lihat sendiri bagaimana ia dapat meningkatkan proses pembelajaran dan penilaian anda! Sertakan alat yang terbaik untuk menyokong perkembangan setiap murid di dalam bilik darjah anda.

Adakah Rekod PBD PJPK SMK Tingkatan 1-5 Ini Sesuai dijadikan Rekod Transit dan Bagaimana Menggunakannya?

Rekod PBD PJPK SMK Tingkatan 1-5 adalah alat penting yang digunakan oleh guru untuk merekod dan menilai pencapaian pelajar dalam mata pelajaran PJPK. Rekod PBD PJPK SMK Tingkatan 1-5 ini sesuai digunakan sebagai rekod transit yang membolehkan guru membuat penilaian terhadap pencapaian pelajar dari tahun ke tahun. Berikut adalah cara menggunakannya sebagai rekod transit:

1. Fahami Struktur Rekod PBD:
 • Kenali struktur rekod PBD dengan teliti. Pastikan Anda memahami bagaimana rekod tersebut disusun dan fungsi setiap bahagian.
2. Rekod Pencapaian Pelajar:
 • Rekod pencapaian pelajar dalam rekod PBD dengan teliti.
 • Pastikan semua data yang diperlukan direkodkan termasuk pencapaian dalam pelbagai aspek seperti kemahiran motor, pemahaman konsep, sikap, dan nilai moral.
3. Gunakan Teknik Penilaian yang Pelbagai:
 • Gunakan pelbagai teknik penilaian termasuk ujian bertulis, ujian lisan, penilaian praktikal, dan pemerhatian.
 • Pastikan teknik penilaian yang digunakan dapat mengukur pelbagai aspek pembelajaran PJPK.
4. Analisis Pencapaian Pelajar:
 • Lakukan analisis terhadap pencapaian pelajar berdasarkan rekod PBD.
 • Kenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar dalam setiap aspek pembelajaran.
5. Bandingkan Pencapaian Pelajar dari Tahun ke Tahun:
 • Bandingkan pencapaian pelajar dari tahun ke tahun untuk melihat perkembangan mereka.
 • Gunakan rekod PBD sebagai alat untuk mengesan tren pencapaian pelajar dari tahun ke tahun.
6. Kenalpasti Kekuatan dan Kelemahan:
 • Gunakan rekod PBD untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar.
 • Gunakan maklum balas dari rekod PBD untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai.
7. Perkembangan Peribadi dan Sosial:
 • Gunakan rekod PBD untuk melihat perkembangan peribadi dan sosial pelajar.
 • Rekodkan aspek-aspek seperti sikap, nilai moral, dan keupayaan bekerjasama dalam rekod PBD.
8. Komunikasi dengan Pelajar dan Ibubapa:
 • Berkongsi maklumat tentang pencapaian pelajar dengan pelajar dan ibubapa.
 • Gunakan rekod PBD sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pelajar dan ibubapa tentang perkembangan pelajar.
9. Rekod Transit:
 • Gunakan rekod PBD sebagai rekod transit untuk mencatat pencapaian pelajar dari tahun ke tahun.
 • Rekodkan maklumat pencapaian pelajar dalam rekod transit bagi memudahkan penilaian dan pemantauan jangka panjang.
10. Kaji Semula dan Perbaiki:
 • Lakukan kajian semula secara berkala terhadap rekod PBD.
 • Gunakan data yang terkumpul untuk membuat penyesuaian dan perbaikan dalam pengajaran dan penilaian.

Dengan mengamalkan langkah-langkah di atas, rekod PBD PJPK SMK Tingkatan 1-5 dapat digunakan dengan lebih efektif sebagai rekod transit yang memudahkan penilaian dan pemantauan pencapaian pelajar dari tahun ke tahun.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Smart Rekod PBD PJPK SMK Tingkatan 1-5”