Sale!

Top Panduan Penulisan Bahasa Melayu Bahagian C Dan Bahagian D SJKC Tahun 4-5-6

Original price was: RM30.00.Current price is: RM25.00.

PANDUAN MENULIS BAHASA MELAYU BAHAGIAN C & D SJK (C) TAHUN 4-6 OLEH CIKGU CHOO

 • Panduan ringkas untuk penulisan Bahasa Melayu Bahagian C & D.
 • Sesuai untuk pelajar tahun 4-6 di Sekolah Jenis Kebangsaan (C).
 • Teknik penulisan karangan dijelaskan dengan jelas.
 • Terdapat 15 latihan untuk Bahagian C dan 10 latihan untuk Bahagian D.
 • Mengikuti format Ujian Amalan Standard (UASA) terkini.
 • Disampaikan dalam format PDF untuk keselesaan akses pelajar dan guru.
SKU: UASA2605 Categories: , , , ,

Description

Kongsi Hantaran

Dalam usaha untuk meningkatkan kemahiran menulis Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Sekolah Jenis Kebangsaan (C), CIKGU CHOO dengan bangga mempersembahkan Panduan Penulisan Bahasa Melayu Bahagian C Dan Bahagian D SJKC Tahun 4-5-6. Modul ini diperkaya dengan panduan dan latihan yang disusun secara teliti untuk memastikan kefahaman dan kecekapan pelajar dalam menulis karangan.

Panduan Penulisan Bahasa Melayu:

 • Panduan komprehensif disediakan untuk membantu pelajar memahami kaedah dan teknik penulisan karangan Bahasa Melayu dengan lebih baik.

2 Format Disediakan:

 • Modul Panduan Penulisan Bahasa Melayu Bahagian C Dan Bahagian D SJKC Tahun 4-5-6 ini menyediakan dua format yang berbeza untuk memenuhi keperluan pelbagai tahap murid, termasuk murid Tahap Penggunaan (TP) 1-3 dan tahun 4-5-6.

Sesuai untuk Murid TP1-3 dan Tahun 4-5-6:

 • Dengan menyesuaikan panduan dan latihan mengikut tahap kemahiran pelajar, modul ini sesuai digunakan untuk pelajar dari Tahap Penggunaan 1 hingga 3 dan juga tahun 4 hingga 6.

Teknik Menulis Karangan:

 • Pelbagai teknik dan strategi menulis karangan diterangkan secara terperinci, membantu pelajar untuk meningkatkan kebolehan mereka dalam menghasilkan karangan yang berkualiti.

Hot Topik:

 • Modul Panduan Penulisan Bahasa Melayu Bahagian C Dan Bahagian D SJKC Tahun 4-5-6 ini turut menyediakan topik-topik panas semasa yang membolehkan pelajar untuk mengembangkan idea dan mengasah kemahiran menulis mereka dengan lebih kreatif.

Modul Mengandungi:

 • 15 latihan untuk Bahagian C dan 10 latihan untuk Bahagian D, memberi peluang yang mencukupi untuk latihan dan pemahaman mendalam.

Mengikut Format UASA Terbaharu:

 • Latihan dalam modul ini mengikuti format Ujian Amalan Standard (UASA) terkini, memastikan kesesuaian dengan ujian sebenar dan mempersiapkan pelajar dengan baik.

Format PDF yang Mudah Diakses:

 • Modul disampaikan dalam format PDF yang mudah diakses, membolehkan aksesibiliti yang lebih baik kepada pelajar dan guru.

Untuk Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina:

 • Modul ini sesuai digunakan oleh Sekolah Kebangsaan (SK) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), memenuhi keperluan pelbagai jenis sekolah.

Dengan panduan dan latihan yang disediakan dalam Panduan Penulisan Bahasa Melayu Bahagian C Dan Bahagian D SJKC Tahun 4-5-6 ini, CIKGU CHOO yakin bahawa pelajar akan dapat meningkatkan kemahiran menulis Bahasa Melayu mereka dengan berkesan, membuka pintu kepada kejayaan dalam mata pelajaran tersebut.

Bagaiaman Panduan Penulisan Bahasa Melayu Dapat Membantu Murid Lebih Mahir Dalam Penulisan Bahasa Melayu

Panduan Penulisan Bahasa Melayu dapat membantu murid menjadi lebih mahir dalam penulisan Bahasa Melayu melalui beberapa cara berikut:

1. Pemahaman yang Lebih Mendalam tentang Struktur Ayat dan Tatabahasa:
 • Panduan penulisan menyediakan penjelasan yang terperinci mengenai struktur ayat yang betul dan penggunaan tatabahasa yang tepat. Ini membantu murid memahami dan menguasai aspek-aspek penting dalam penulisan Bahasa Melayu.
2. Perbendaharaan Kata yang Lebih Kaya:
 • Melalui panduan penulisan, murid diperkenalkan kepada pelbagai perkataan dan frasa yang sesuai untuk digunakan dalam penulisan Bahasa Melayu. Ini membantu meningkatkan perbendaharaan kata mereka dan membolehkan mereka menulis dengan lebih berkesan.
3. Pembelajaran Melalui Contoh-contoh yang Baik:
 • Panduan penulisan menyediakan contoh-contoh tulisan yang baik dan betul. Ini membantu murid memahami konsep-konsep penulisan secara praktikal dan memberi mereka contoh yang boleh dijadikan panduan.
4. Teknik Penulisan yang Berkesan:
 • Murid diajar mengenai pelbagai teknik penulisan yang berkesan seperti teknik mengembangkan idea, teknik penyusunan ayat, dan teknik penyusunan paragraf. Ini membantu mereka menulis dengan lebih teratur dan kohesif.
5. Pemahaman tentang Jenis-jenis Komposisi:
 • Panduan penulisan memperkenalkan murid kepada pelbagai jenis komposisi seperti naratif, deskriptif, argumentatif, dan ekspositori. Ini membantu mereka memahami ciri-ciri setiap jenis komposisi dan menguasai teknik penulisan yang sesuai.
6. Penekanan kepada Kesalahan Umum dalam Penulisan:
 • Murid diajar mengenai kesalahan-kesalahan umum yang sering dibuat dalam penulisan Bahasa Melayu seperti kesalahan tatabahasa, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tidak tepat. Ini membantu mereka mengelakkan kesalahan yang sama dalam penulisan mereka.
7. Latihan-latihan Berstruktur:
 • Panduan penulisan menyediakan latihan-latihan berstruktur yang membantu murid mengamalkan kemahiran penulisan mereka. Ini termasuk latihan mengarang, menulis surat, membuat karangan ringkas, dan sebagainya.
8. Maklum Balas yang Berterusan:
 • Guru memberi maklum balas yang berterusan kepada murid mengenai tulisan mereka berdasarkan panduan penulisan. Ini membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam penulisan dan memperbaiki prestasi mereka.
9. Penekanan kepada Pembangunan Kreativiti:
 • Panduan penulisan juga menekankan pembangunan kreativiti dalam penulisan. Murid diajar untuk menjadi lebih kreatif dalam memilih perkataan, mengembangkan idea, dan menyusun ayat untuk membuat penulisan mereka lebih menarik.
10. Menyediakan Pengetahuan Asas untuk Penulisan yang Berkesan:
 • Keseluruhan, panduan penulisan Bahasa Melayu memberikan pengetahuan asas kepada murid untuk menulis dengan lebih berkesan dan efektif. Ini membantu mereka meningkatkan kemahiran menulis mereka dan mencapai prestasi yang lebih baik dalam subjek Bahasa Melayu.

Dengan memanfaatkan panduan penulisan Bahasa Melayu dengan betul, murid dapat meningkatkan kemahiran menulis mereka dengan secara signifikan dan menjadi lebih mahir dalam penggunaan Bahasa Melayu dalam penulisan.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Top Panduan Penulisan Bahasa Melayu Bahagian C Dan Bahagian D SJKC Tahun 4-5-6”