Sale!

Download Nota UPKK Ringkas 2024 Mumtaz yang Sangat Effective

Original price was: RM27.00.Current price is: RM25.00.

 • 73 Muka Surat
 • Bahan Bantu Mengajar, Nota Ringkas
 • Format PDF
 • Tulisan Jawi
 • Sesuai untuk KAFA
 • Softcopy (Mudah diakses)
 • Terima melalui email dalam 5 – 30 minit
SKU: UASA2940 Categories: , , , ,

Description

Kongsi Hantaran

Set Nota UPKK Ringkas ini adalah kompilasi komprehensif yang disediakan oleh Cikgu Siti, seorang pendidik berpengalaman dalam bidang Pendidikan Islam. Nota Mumtaz UPKK ini menggabungkan sukatan pelajaran untuk Tahun 3, Tahun 4, dan Tahun 5, menyediakan bahan rujukan yang komprehensif dan mudah difahami oleh murid.

Kandungan Nota UPKK Ringkas

Kombo ini merangkumi empat subjek utama yang diajarkan dalam UPKK (Ujian Penilaian Kelas KAFA) dan disusun dengan teliti mengikut silibus terkini yang ditetapkan oleh JAKIM untuk tahun 2024. Subjek-subjek tersebut adalah:

Adab:

 • Nota UPKK Ringkas tentang adab meliputi pelbagai aspek kehidupan, seperti adab terhadap ibu bapa, guru, rakan sebaya, dan adab dalam masyarakat. Penekanan diberikan kepada pengamalan adab-adab yang baik dalam kehidupan seharian.

Aqidah:

 • Nota UPKK Ringkas aqidah menjelaskan tentang asas-asas kepercayaan dalam Islam, termasuk Rukun Iman, sifat-sifat Allah, dan kepercayaan kepada Nabi dan Rasul. Nota ini dirangka untuk memperkukuhkan kepercayaan murid dan meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep aqidah yang betul.

Ibadah:

 • Nota UPKK Ringkas ini merangkumi pelbagai aspek ibadah seperti solat, puasa, zakat, dan haji. Setiap ibadah dijelaskan dengan terperinci, termasuk niat, cara pelaksanaan, dan hikmah di sebalik setiap ibadah.

Sirah:

 • Nota UPKK Ringkas sirah memaparkan kisah-kisah Nabi dan Rasul, sejarah awal Islam, dan peristiwa penting dalam perkembangan Islam. Nota ini disusun untuk membantu murid mengenali dan memahami sejarah Islam dengan lebih mendalam.

Kelebihan Nota Mumtaz UPKK

Menggunakan Silibus UPKK (JAKIM) Terkini Tahun 2024: Nota ini disusun mengikut silibus terkini yang dikeluarkan oleh JAKIM, memastikan kandungannya relevan dan up-to-date. Ini penting untuk memastikan murid mempelajari topik yang tepat dan bersedia sepenuhnya untuk peperiksaan.

Sesuai Sebagai Rujukan & Bahan Bantu Mengajar: Nota ini bukan sahaja bermanfaat untuk murid sebagai bahan rujukan tetapi juga sesuai digunakan oleh guru sebagai bahan bantu mengajar. Kandungan yang disusun rapi memudahkan guru dalam penyampaian pelajaran.

Tersedia dalam Format PDF: Nota ini disediakan dalam format PDF yang mudah diakses dan boleh dicetak. Format PDF membolehkan murid dan guru mengakses Nota UPKK Ringkas di mana-mana dan bila-bila masa sahaja, memberikan fleksibiliti dalam pembelajaran.

Cara Menggunakan Nota Mumtaz UPKK

Rujukan Harian:

 • Gunakan nota ini sebagai rujukan harian untuk mengulang kaji pelajaran. Setiap subjek dipecahkan kepada topik-topik kecil yang mudah difahami dan diingat.

Latihan dan Pengukuhan:

 • Nota ini dilengkapi dengan contoh-contoh praktikal dan soalan latihan untuk setiap topik. Ini membantu murid menguji pemahaman mereka dan mengukuhkan apa yang telah dipelajari.

Persediaan Peperiksaan:

 • Gunakan nota ini sebagai panduan utama dalam persediaan menghadapi UPKK. Dengan mengikuti silibus terkini, nota ini menyediakan panduan yang jelas tentang topik-topik yang akan diuji.

Pengajaran di Kelas:

 • Guru boleh menggunakan nota ini sebagai bahan rujukan utama dalam pengajaran di kelas. Nota yang disusun sistematik memudahkan proses pengajaran dan memastikan semua topik penting diajarkan.

Kelebihan Bahan Nota UPKK Ringkas

1. Memudahkan Pemahaman Pelajar

Bahan nota UPKK yang ringkas membantu pelajar memahami kandungan pembelajaran dengan lebih mudah. Nota yang padat dan ringkas menjadikan maklumat lebih jelas dan tidak berbelit-belit, membolehkan pelajar mengingat fakta penting tanpa merasa terbeban dengan maklumat yang berlebihan. Ini selaras dengan kajian yang menunjukkan bahawa maklumat yang dipersembahkan dalam format yang lebih tersusun dan ringkas lebih mudah difahami oleh pelajar (Mayer, 2001).

2. Meningkatkan Kecekapan Masa Belajar

Dengan nota yang ringkas, pelajar dapat menumpukan lebih masa kepada pemahaman konsep dan latihan soal jawab berbanding masa yang dihabiskan untuk membaca nota yang panjang. Nota yang ringkas juga membolehkan pelajar membuat ulang kaji dalam masa yang lebih singkat tetapi tetap efektif. Menurut sebuah kajian oleh Roediger dan Butler (2011), teknik pembelajaran yang efektif termasuklah penggunaan bahan pembelajaran yang padat dan berfokus.

Dengan Kombo Nota Mumtaz UPKK yang disediakan oleh Cikgu Siti, murid-murid akan mempunyai alat yang sangat berharga dalam pembelajaran Pendidikan Islam. Nota ini bukan sahaja membantu murid memahami pelajaran dengan lebih baik tetapi juga mempersiapkan mereka secara menyeluruh untuk menghadapi ujian UPKK. Sebagai bahan rujukan dan bantu mengajar, nota ini adalah pilihan terbaik untuk memastikan kejayaan murid dalam pendidikan mereka.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Download Nota UPKK Ringkas 2024 Mumtaz yang Sangat Effective”