Sale!

Top Modul UASA Bahasa Inggeris Tahun 4-5-6 Bahagian 2

Original price was: RM25.00.Current price is: RM22.00.

Kenapa perlu dapatkan modul ini? Percayalah, modul ini memang sangat power dan bakal membantu murid-murid jadi lebih mahir dalam Bahasa Inggeris!

 • Modul disusun oleh Miss Jenice Sim mengikut format UASA terkini.
 • Sesuai untuk pelajar tahun 4, 5, dan 6.
 • Terdapat 50 set latihan dalam modul ini.
 • Setiap set latihan mempunyai 50 halaman latihan.
 • Jawapan lengkap disediakan dalam 2 halaman bagi setiap set latihan.
SKU: UASA2606 Categories: ,

Description

Kongsi Hantaran

Modul UASA Bahasa Inggeris Tahun 4-5-6 Bahagian 2 yang dihasilkan oleh Miss Jenice Sim adalah satu sumber latihan yang lengkap dan terkini untuk memperkukuhkan kemahiran Bahasa Inggeris pelajar dari tahun 4, 5, dan 6. Modul ini telah direka mengikut format Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) yang terkini, memastikan bahawa pelajar mempunyai akses kepada latihan berkualiti yang relevan dengan ujian sebenar.

 • Disediakan oleh Pakar Pendidikan: Modul UASA Bahasa Inggeris Tahun 4-5-6 Bahagian 2 ini disusun oleh Miss Jenice Sim, seorang pakar pendidikan dengan pengalaman yang luas dalam bidang pengajaran dan penyediaan bahan latihan.
 • Mengikut Format UASA Terkini: Setiap latihan dalam modul ini dibangunkan mengikut format terkini Ujian Amalan Standard (UASA), memastikan keserasian dengan ujian sebenar dan mempersiapkan pelajar dengan baik.
 • Sesuai untuk Pelajar Tahun 4-5-6: Dirangka khusus untuk pelajar dari tahun 4 hingga tahun 6, modul ini menyediakan latihan yang sesuai dengan tahap kemahiran mereka, membolehkan mereka memperkukuhkan kebolehan Bahasa Inggeris mereka secara progresif.
 • 50 Set Latihan yang Komprehensif: Modul ini mengandungi 50 set latihan yang merangkumi pelbagai topik dan aspek Bahasa Inggeris, memberikan pelajar peluang yang mencukupi untuk melatih kemahiran mereka dalam membaca, menulis, mendengar, dan bertutur.
 • Jawapan Lengkap Disediakan: Setiap set latihan dilengkapi dengan jawapan lengkap, membolehkan pelajar untuk menyemak dan memperbaiki kesalahan mereka sendiri, serta memahami strategi penyelesaian soalan dengan lebih baik.
 • Format Mudah Digunakan: Modul ini disusun dalam format yang mudah difahami dan diakses oleh pelajar, dengan jawapan yang terpapar jelas untuk setiap soalan, membantu mereka untuk menguasai konsep Bahasa Inggeris dengan lebih baik.

Dengan Modul UASA Bahasa Inggeris Tahun 4-5-6 Bahagian 2 ini, pelajar akan dapat mengasah kemahiran Bahasa Inggeris mereka secara sistematik dan efektif, mempersiapkan mereka dengan baik untuk menghadapi ujian dan mencapai kejayaan dalam pembelajaran mereka.

Bagaimana Modul UASA Bahasa Inggeris Tahun 4-5-6 Bahagian 2 Bantu Murid Lebih Pandai Bahasa Inggeris

Modul UASA Bahasa Inggeris Tahun 4-5-6 Bahagian 2 membantu murid menjadi lebih mahir dalam Bahasa Inggeris melalui beberapa cara berikut:

1. Menyediakan Latihan Berterusan:
 • Modul UASA Bahasa Inggeris Tahun 4-5-6 Bahagian 2 ini menyediakan latihan yang berterusan dalam pelbagai aspek Bahasa Inggeris seperti membaca, menulis, mendengar, dan bertutur. Ini membantu meningkatkan kecekapan murid dalam setiap kemahiran.
2. Mengukuhkan Penguasaan Tata Bahasa:
 • Modul UASA Bahasa Inggeris Tahun 4-5-6 Bahagian 2 ini memberikan latihan tata bahasa yang sistematik dan berstruktur. Ini membantu murid memahami dan menguasai konsep tata bahasa secara lebih mendalam.
3. Meningkatkan Perbendaharaan Kata:
 • Melalui aktiviti-aktiviti yang dirangkakan dalam modul ini, murid diperkenalkan kepada pelbagai perkataan baru dan frasa yang membantu meningkatkan perbendaharaan kata mereka dalam Bahasa Inggeris.
4. Meningkatkan Kemahiran Membaca:
 • Modul UASA Bahasa Inggeris Tahun 4-5-6 Bahagian 2 ini menyediakan teks bacaan yang pelbagai dan berinteraksi dengan soalan-soalan latihan yang menguji pemahaman bacaan murid. Ini membantu meningkatkan kemahiran membaca mereka.
5. Menggalakkan Kreativiti dalam Menulis:
 • Modul ini memberi peluang kepada murid untuk meluahkan idea dan pemikiran mereka melalui penulisan kreatif. Ini membantu mereka menjadi lebih kreatif dan mahir dalam menulis.
6. Meningkatkan Kemahiran Mendengar dan Bertutur:
 • Melalui latihan mendengar dan bertutur yang disediakan, murid dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam memahami dan berkomunikasi secara lisan dalam Bahasa Inggeris.
7. Menyediakan Maklum Balas yang Segera:
 • Modul ini menyediakan maklum balas yang segera kepada murid melalui jawapan model dan penjelasan yang lengkap. Ini membantu mereka memahami di mana mereka membuat kesilapan dan bagaimana untuk memperbaikinya.
8. Menggalakkan Pembelajaran Bebas dan Berdikari:
 • Modul ini memberi peluang kepada murid untuk belajar secara bebas dan berdikari dengan menyediakan latihan-latihan yang mudah difahami dan dilaksanakan sendiri.
9. Menyediakan Soalan Latihan Formatif dan Sumatif:
 • Modul ini menyediakan soalan-soalan latihan formatif dan sumatif yang membantu murid mengukur kemahiran mereka dan bersedia untuk ujian-ujian seterusnya.
10. Membantu Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran:
 • Modul ini juga membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menyediakan bahan-bahan yang berkualiti dan berkaitan dengan kurikulum Bahasa Inggeris.

Dengan itu, Modul Ujian Akhir Semester (UASA) Bahasa Inggeris Tahun 4-5-6 Bahagian 2 membantu murid menjadi lebih mahir dalam Bahasa Inggeris melalui latihan-latihan yang sistematik, terstruktur, dan berfokus pada pelbagai aspek Bahasa Inggeris. Ini membantu meningkatkan kefahaman mereka dalam Bahasa Inggeris dan persediaan mereka untuk menghadapi ujian dan cabaran bahasa Inggeris yang lain.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Top Modul UASA Bahasa Inggeris Tahun 4-5-6 Bahagian 2”