Sale!

Smart Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 2 yang Awesome

Original price was: RM20.00.Current price is: RM15.00.

Kenapa perlu dapatkan modul ini?

 • Mengikuti Silibus CEFR.
 • Merangkumi Unit 5 hingga Unit 9.
 • Dilengkapi dengan Standard Pembelajaran (SP) dan Skala Tahap Penguasaan (TP).
 • Sesuai untuk Instrumen PBD.
 • Tiada Skema Jawapan.
 • Format PDF sahaja.

Description

Kongsi Hantaran

SMART APPLE – Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 2 OLEH CIKGU AS

Mengikuti Silibus CEFR:

 • Modul ini disusun mengikut kurikulum Common European Framework of Reference (CEFR), memastikan kesesuaian dengan standard antarabangsa dalam pembelajaran Bahasa Inggeris.

Topik Beragam:

 • Merangkumi pelbagai topik menarik seperti:
  • Unit 5: Free time
  • Unit 6: The old school
  • Unit 7: Get dressed
  • Unit 8: The robot
  • Unit 9: At the beach

Disertakan dengan Standard Pembelajaran (SP):

 • Setiap topik dilengkapi dengan Standard Pembelajaran (SP) untuk membantu pelajar mencapai objektif pembelajaran dengan lebih berkesan.

Skala Tahap Penguasaan (TP):

 • Skala Tahap Penguasaan (TP) disertakan untuk membolehkan penilaian prestasi pelajar dalam setiap unit.

Instrumen PBD:

 • Sesuai untuk digunakan sebagai Instrumen Penilaian Berasaskan Dokumen (PBD), memudahkan guru dalam menilai pencapaian pelajar.

Tiada Skema Jawapan:

 • Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 2 ini tidak disertakan dengan skema jawapan, memberi peluang kepada guru untuk mengarahkan dan menilai kreativiti pelajar.

Format PDF:

 • Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 2 ini hanya disediakan dalam bentuk PDF, memudahkan akses dan penggunaan oleh guru dan pelajar.

Bagaimana Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 2 Dapat Bantu Murid Lebih Mahir Bahasa Inggeris?

Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 2 dapat membantu murid menjadi lebih mahir dalam Bahasa Inggeris melalui beberapa cara berikut:

1. Memperkukuh Kemahiran Membaca:
 • Modul ini menyediakan pelbagai bahan bacaan yang sesuai dengan tahap pembelajaran murid. Dengan membaca secara konsisten, murid dapat meningkatkan kefahaman mereka terhadap struktur ayat, perkataan, dan frasa dalam Bahasa Inggeris.
2. Meningkatkan Perbendaharaan Kata:
 • Modul ini memperkenalkan murid kepada pelbagai perkataan dan frasa baru dalam Bahasa Inggeris. Melalui latihan-latihan yang disediakan, murid dapat memperkaya perbendaharaan kata mereka dan menggunakan perkataan yang tepat dalam penulisan dan pertuturan.
3. Memperbaiki Penguasaan Tata Bahasa:
 • Modul ini memberikan penekanan kepada tata bahasa yang betul dalam Bahasa Inggeris. Dengan menyediakan latihan-latihan tatabahasa yang terstruktur, murid dapat memperbaiki penguasaan mereka terhadap konsep-konsep tatabahasa seperti kata ganti, kata kerja, dan sebagainya.
4. Meningkatkan Kemahiran Mendengar dan Bertutur:
 • Modul ini menyediakan aktiviti-aktiviti mendengar dan bertutur yang membantu murid meningkatkan kemahiran mereka dalam memahami dan menggunakan Bahasa Inggeris secara lisan. Melalui latihan-latihan ini, murid dapat meningkatkan kefahaman mereka terhadap pelbagai aksen dan gaya pertuturan dalam Bahasa Inggeris.
5. Menggalakkan Penulisan Kreatif:
 • Modul ini menggalakkan murid untuk menulis secara kreatif melalui pelbagai aktiviti penulisan seperti mengarang cerita pendek, menulis surat, dan membuat jurnal. Ini membantu mereka mengembangkan imaginasi dan kreativiti mereka dalam penulisan.
6. Mengamalkan Kemahiran Berfikir Kritis:
 • Melalui analisis teks bacaan dan aktiviti penulisan, murid diajar untuk berfikir secara kritis tentang maklumat yang mereka terima dan mengembangkan kemahiran menilai, menganalisis, dan membuat kesimpulan.
7. Memberikan Latihan-latihan Berstruktur:
 • Modul ini menyediakan latihan-latihan yang berstruktur dan bertahap untuk setiap kemahiran Bahasa Inggeris. Ini termasuk latihan mendengar, membaca, menulis, dan bertutur yang membantu murid mempraktikkan kemahiran mereka secara berterusan.
8. Maklum Balas yang Berterusan:
 • Guru memberikan maklum balas yang berterusan kepada murid berdasarkan prestasi mereka dalam latihan-latihan modul. Maklum balas ini membantu murid memahami kekuatan dan kelemahan mereka dan memperbaiki prestasi mereka dalam Bahasa Inggeris.
9. Menyediakan Bahan-bahan yang Menarik dan Relevan:
 • Modul ini menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang menarik dan relevan kepada murid seperti cerita pendek, lagu, video, dan aktiviti interaktif lain. Ini membantu mengekalkan minat murid terhadap pembelajaran Bahasa Inggeris.
10. Menyediakan Persediaan untuk Ujian dan Penilaian:
 • Latihan-latihan dalam modul ini membantu murid bersedia untuk ujian dan penilaian Bahasa Inggeris. Melalui latihan-latihan ini, mereka dapat mengukur kemahiran mereka dan mengenal pasti bidang-bidang yang perlu diperbaiki sebelum ujian sebenar.

Dengan memanfaatkan Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 2 dengan betul, murid dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam Bahasa Inggeris secara beransur-ansur dan menjadi lebih mahir dalam menggunakan Bahasa Inggeris dalam pembelajaran dan komunikasi sehari-hari.

1 review for Smart Modul Latihan Bahasa Inggeris Tahun 2 yang Awesome

 1. Avatar of Sir Ahmad

  Sir Ahmad

  Senang guna, Pelajar pun enjoy.

Add a review