Sale!

Top Quality 13 Modul Latihan Topikal Sains Tingkatan 2 Format KSSM Terbaru

Original price was: RM31.00.Current price is: RM25.00.

Berikut adalah preview Latihan Topikal Sains Tingkatan 2 yang bakal anda perolehi dari kami:

 • 128 halaman
 • Contoh Jawapan, Skema Jawapan, Subjektif
 • Format PDF
 • Dalam Bahasa Melayu
 • Mengikut Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
 • Salinan softcopy
 • Diterima melalui emel dalam masa 5 – 30 minit

Menarik, lengkap dan harga yang berbaloi. Segera dapatkan Latihan Topikal Sains Tingkatan 2 ini.

SKU: UASA51 Categories: , ,

Description

Kongsi Hantaran

Info Lengkap Latihan Topikal Sains Tingkatan 2 Format KSSM

Untuk pengetahuan semua, berikut ialah bab yang lengkap yang dimuatkan dalam modul latihan topikal ini.

Soalan Ikut Topik Terkini KSSM dan Jawapan Lengkap
 • BAB 01. BIODIVERSITI
 • BAB 02. EKOSISTEM
 • BAB 03. NUTRISI
 • BAB 04. KESIHATAN MANUSIA
 • BAB 05. AIR DAN LARUTAN
 • BAB 06. ASID DAN ALKALI
 • BAB 07. KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN
 • BAB 08. DAYA DAN GERAKAN
 • BAB 09. HABA
 • BAB 10. GELOMBANG BUNYI
 • BAB 11. BINTANG DAN GALAKSI DALAM ALAM SEMESTA
 • BAB 12. SISTEM SURIA
 • BAB 13. METEOROID, ASTERIOD, KOMET

Kelebihan Mendapatkan 13 Modul Latihan Topikal Sains Tingkatan 2 Format KSSM Terbaru Ini

Pendidikan adalah asas pembangunan negara yang berkesan dan mampan. Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sentiasa berusaha untuk menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang berkualiti dan berkemahiran bagi membantu pelajar mencapai kecemerlangan dalam pelbagai mata pelajaran.

Salah satu inisiatif terkini KPM adalah penghasilan 13 Modul Latihan Topikal Sains Tingkatan 2 yang mengikuti format terbaru Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

Modul-modul latihan ini menawarkan pelbagai kelebihan yang signifikan kepada pelajar-pelajar. Antara kelebihan mendapatkan 13 Modul Latihan Topikal Sains Tingkatan 2 Format KSSM terbaru ini adalah seperti berikut:

1. Merangkumi Kesemua Topik: Modul-modul ini merangkumi kesemua topik yang diajar dalam mata pelajaran Sains Tingkatan 2 mengikut format terkini KSSM. Ini membolehkan pelajar mempelajari dan menguasai setiap topik dengan lebih efektif.

2. Mengandungi Latihan Berstruktur: Setiap modul menyediakan latihan-latihan yang berstruktur mengikut topik yang berkaitan. Ini membantu pelajar memahami konsep-konsep sains dengan lebih mendalam dan menyeluruh.

3. Menerapkan Pendekatan Pembelajaran Aktif: Modul-modul ini dirangka dengan mengambil kira pendekatan pembelajaran aktif yang menekankan kepada pemahaman dan aplikasi konsep daripada hafalan semata-mata. Ini membantu meningkatkan kefahaman dan kemahiran pelajar dalam menerapkan pengetahuan sains.

4. Menyediakan Contoh Jawapan yang Komprehensif: Setiap modul dilengkapi dengan contoh jawapan yang komprehensif untuk latihan-latihan yang disediakan. Ini membolehkan pelajar memeriksa dan membandingkan jawapan mereka sendiri dengan contoh jawapan yang betul, memperbaiki kesilapan mereka dan meningkatkan prestasi mereka dalam ujian.

5. Memudahkan Guru dan Pelajar: Modul-modul ini disusun mengikut format yang mudah difahami oleh guru dan pelajar. Dengan itu, ia memudahkan guru dalam mengajar dan pelajar dalam mempelajari setiap topik sains dengan lebih sistematik dan teratur.

6. Mengikut Kurikulum Standard Terkini: Modul-modul ini dibangunkan mengikut format terbaru Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Oleh itu, ia selari dengan kehendak dan keperluan kurikulum sains semasa, memastikan pembelajaran yang relevan dan berkualiti.

7. Mudah Dicapai dalam Format Softcopy: Modul-modul ini disediakan dalam format softcopy yang boleh dimuat turun dengan mudah. Ini membolehkan pelajar dan guru mengaksesnya dengan lebih cepat dan mudah dari mana-mana sahaja serta pada bila-bila masa.

8. Penerimaan Segera melalui Emel: Pelajar yang memesan modul-modul ini akan menerima salinan softcopy melalui emel dalam masa 5 hingga 30 minit. Ini membolehkan mereka memulakan pembelajaran dengan segera tanpa perlu menunggu waktu yang lama.

Dengan itu, adalah jelas bahawa mendapatkan 13 Modul Latihan Topikal Sains Tingkatan 2 Format KSSM terbaru ini memberi pelbagai kelebihan kepada pelajar dan guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Modul-modul ini adalah alat yang berkesan dalam membantu pelajar mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran Sains Tingkatan 2 mengikut kurikulum terkini.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Top Quality 13 Modul Latihan Topikal Sains Tingkatan 2 Format KSSM Terbaru”